Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Archiv dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 8284 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 332  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceŘazeno vzestupně Zodpovídá
8.7.2005Radek Vonka: Teroristické útoky se nám odehrávají doslova pod okny
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vedení Ústeckého kraje a jeho bezpečnostní rada v čele s hejtmanem jsou v pohotovosti. Hejtman Jiří Šulc je sice od 1. července na dovolené, ale je ve stálém telefonickém spojení a připraven řešit možné mimořádné situace.
Složka dokumentů: Rok 2005
7.7.2005VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Obyvatelé Kadaně jsou rozezleni na Ústecký kraj"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Krajský úřad Ústeckého kraje uznává nedopatření, kdy se k fotografii Kadaně nešťastnou náhodou dostal jiný popisek. Rozhodně ale odmítáme jakýkoli záměr, jenž reportáž velmi tendenčně naznačuje - poškození dobrého jméno města. Skutečnost je právě opačná a hmatatelných důkazů o tom je hodně, mimo jiné tuto skutečnost dokládá fakt, že Kadaň je zmiňována v mnoha propagačních tiskovinách, které už Krajský úřad Ústeckého kraje vydal.
Složka dokumentů: Rok 2005
7.7.2005Jiří Šulc: Vláda s krajem o budoucnosti regionu nejedná
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na premiéra české vlády se hejtman obrátil s otázkou: "Jste přesvědčen o tom, že privatizace je optimálním krokem v situaci, kdy mezi státními a krajskými či obecními orgány nepanuje shoda o budoucnosti územních limitů těžby a nebylo v této věci učiněno žádné rozhodnutí?"
Složka dokumentů: Rok 2005
7.7.2005Zastupitelé rozhodli o tom, jak kraj naloží s přebytkem hospodaření z loňského roku
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ústecký kraj uzavřel své hospodaření za loňský rok se zůstatkem 410 milionů korun. Po zúčtování všech položek hospodaření, zůstatků na účtech, peněz vrácených v rámci dotačních titulů nebo prostředků, které nebyly proinvestovány, zůstalo k rozdělení jako přebytek loňského hospodaření 173 milionů korun.
Složka dokumentů: Rok 2005
29.6.2005Zveřejnění rozhodnutí KÚ ÚK ve věci NEMAK
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Důrazně se ohrazuji proti tiskové zprávě "NEMAK se může desetinásobně rozšířit - Krajský úřad v Ústí nad Labem zcela ignoroval závěry rozsudků Nejvyššího správního soudu" publikované Ekologickým právním servisem (EPS) dne 27. června 2005. Tato zpráva hrubě zkresluje skutečnost a je celkově zavádějící.
Složka dokumentů: Rok 2005
29.6.2005Bývalá škola v přírodě ve Volyni: přímý prodej
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kraj přistoupil k přímém prodeji objektu rozhodnutím zastupitelstva po opakovaném zmaření veřejných dražeb. Areál školy v přírodě ve Volyni se prodával již čtyřikrát.
Složka dokumentů: Rok 2005
28.6.2005Občané postižení povodní v roce 2002 mohou stále žádat o finanční pomoc
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Upozorňujeme, že fyzické osoby postižené povodní v roce 2002 mohou žádat o poskytnutí příspěvku ve výši 150 tisíc korun za znehodnocené bydlení. Termín pro příjem žádostí by prodloužen.
Složka dokumentů: Rok 2005
28.6.2005Roudnice zažila symbolické setkání veteránů
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Akce byla vyvrcholením oslav 60. výročí konce 2. světové války a právě zde si veteráni obou válčících stran poprvé v historii podali ruce. Setkání s veterány si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, ostatně Ústecký kraj podpořil letošní ročník Memorial Air Show finanční částkou 150 000 korun.
Složka dokumentů: Rok 2005
27.6.2005Hejtman Jiří Šulc: Spolupráce mikroregionů je cihličkou ve společné stavbě evropského domu
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mikroregion Labské skály byl založen v roce 2001 jako dobrovolný svazek devíti obcí Děčínska (Dobkovice, Jílové, Malšovice) a Ústecka (Libouchec, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno). Cílem svazku je propagace krás tohoto území a rozvoj cestovního ruchu. Mikroregion navázal spolupráci s několika německými obcemi sdruženými do Správního společenství Königstein, aby společně rozvíjely tuto příhraniční oblast v duchu vzájemné spolupráce představitelů měst a obcí, veřejnosti, zájmových sdružení a spolků. Dnes podepsaná smlouva o spolupráci je deklarováním těchto cílů.
Složka dokumentů: Rok 2005
27.6.2005Historické památky v kraji obdrží přes 10 milionů korun
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Schválení krajskou radou se dočkal mezi jinými projekt rekonstrukce fasády a štítového okna domu v Havlíčkově ulici v Roudnici nad Labem, kostel Nejsvětější Trojice v Českém Jiřetíně uspěl s žádostí o financování přesklení oken kostela a Římskokatolická farnost v Krupce obdrží příspěvek na obnovu vstupní brány a ohradní zdi areálu kostela sv. Anny.
Složka dokumentů: Rok 2005
27.6.2005Ústecký kraj zahájil opravy dalších silnic
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
. "Navýšení finančních prostředků na opravy našich silnic bylo možné díky úspoře na výdajích za prázdné a zbytečné spoje a další peníze máme díky kladnému výsledku hospodaření kraje v loňském roce. Domnívám se, že v tuto chvíli kraj potřebuje více než prázdné vlaky opravené silnice, po kterých budou občané, ať už autobusy nebo svými vozy, jezdit," komentoval navýšení finančních prostředků na opravy komunikací v majetku kraje Jiří Šulc.
Složka dokumentů: Rok 2005
17.6.2005Další projekty dosáhnou na 15 miliard korun přislíbených na zahlazení škod po těžbě uhlí
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Meziresortní komise k řešení ekologických škod při svém ústeckém zasedání projednala projekty Naučného oddychového parku Slatinice na Mostecku, obnovu Ahníkovského zámku v Chomutově, rekultivaci někdejšího dolu Nejedlý a projekt likvidace splaškových vod obce Roudníky.
Složka dokumentů: Rok 2005
10.6.2005Hejtman Jiří Šulc a předseda Senátu Parlamentu ČR zahájili XIII. výroční sjezd oftalmologické společnosti
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Předseda Senátu Přemysl Sobotka odpoledne navštívil Masarykovu nemocnici, zítra má na programu návštěvu teplických lázní, setkání s primátorem Teplic Jaroslav Kuberou a návštěvu Mostecké uhelné společnosti.
Složka dokumentů: Rok 2005
9.6.2005Náměstek hejtmana Petr Fiala usedl do křesla pro hosta
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
"Diskutovali jsme také o koncepci sociálních sužeb v kraji a o jejich budoucím rozvoji. Shodli jsme se na tom, že sociální oblast rozhodně nemůže být zanedbávána a že vytvoření samostatné sociální komise jako poradního orgánu krajské rady byl krok správným směrem," řekl Petr Fiala.
Složka dokumentů: Rok 2005
9.6.2005Ekologická sdružení s žalobou proti umístění dálnice neuspěla
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
. Soud zamítl žalobu jako nedůvodnou, rozhodnutí, která krajský úřad vydal, je podle něj v souladu se zákonem.
Složka dokumentů: Rok 2005
3.6.2005Hejtman Jiří Šulc: Kraj přispívá záchranářům na vybavením, aby mohli lépe chránit občany kraje a jejich majetky
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kraj daroval Integrovanému záchrannému systému (IZS) Ústeckého kraje věcné dary v hodnotě téměř 7 milionů korun. Mezi ně patřila právě různá mobilní pracoviště, určená například pro lékařské zákroky nebo očistu od nebezpečných látek. Hejtman Jiří Šulc poděkoval záchranářům za jejich práci.
Složka dokumentů: Rok 2005
3.6.2005Radek Vonka: O semináře k využití strukturálních fondů EU je zájem
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Nejvíce otázek, které kladli lektorům, souviselo s přípravou kvalitního personálu, který by byl schopen vhodné projekty vyhledat i řídit. Semináře jsou organizovány v rámci projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK).
Složka dokumentů: Rok 2005
31.5.2005V Opárenském údolí začaly Sportovní hry
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Hry zahájil krajský radní Vladimír Záhorský, který účastníkům popřál mnoho sportovních úspěchů: "Význam her spočívá v tom, že podporují zdravou soutěživost. Jejich účastníci získávají za úspěch v soutěžích nejen ceny a diplomy ale i uznání a respekt ostatních, to je pro ně stejně důležité jako pro každého z nás," poznamenal Vladimír Záhorský.
Složka dokumentů: Rok 2005
19.5.2005Čuvašská republika chválí české pivo
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Čuvašská republika, jedna z nejstabilnějších a dynamicky se rozvíjejících oblastí Ruské federace, leží v evropské části Ruska, ve středním Povolží. Její představitelé projevili zájem o spolupráci s Ústeckým krajem.
Složka dokumentů: Rok 2005
17.5.2005Povodňové domky vyrostly ve Slatině, hejtman přivítal nové občany
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Slatina, která má nyní asi 267 obyvatel, nebyla katastrofálními záplavami zasažena, vedení obce se však rozhodlo pomoci lidem z okolí a zároveň tak zvýšit počet obyvatel obce.
Složka dokumentů: Rok 2005
16.5.2005Tomáš Indra je novým ředitelem ústecké Masarykovy nemocnice
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Novému řediteli Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Tomáši Indrovi dnes předali jmenovací listinu náměstek hejtmana Petr Fiala a člen Rady Ústeckého kraje Vladimír Záhorský.
Složka dokumentů: Rok 2005
15.5.2005Hejtman Jiří Šulc se na terezínské tryzně poklonil obětem války
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes konala tradiční Terezínská tryzna, věnovaná vzpomínkám na bojovníky za svobodu a oběti nacismu, zejména Židy, kteří trpěli v terezínském
ghettu. Obětem války se přišli poklonit zástupci tří desítek zemí světa.
Složka dokumentů: Rok 2005
15.5.2005Náměstek hejtmana Radek Vonka v Pohádce
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na schůzka zazněla zde informace o tom, že cílem center by měla být nejenom výpomoc maminkám s dětmi, ale především také vytvoření školicích center, které připraví maminky po mateřské dovolené zpět do zaměstnání.
Složka dokumentů: Rok 2005
9.5.2005Hejtman Jiří Šulc: V Sasku mají s dálnici jasno, na hranici budou včas
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Smlouva o spolupráci, dálnice D8-A17 a přeshraniční železniční doprava a hraniční přechody mezi Ústeckým krajem a Saskem - to byla hlavní témata nedávné návštěvy hejtmana Jiřího Šulce v Drážďanech. Zde se setkal s vládním prezidentem Henry Hasenpflugem a s prezidentem Saského zemského sněmu Erichem Iltgenem.
Složka dokumentů: Rok 2005
9.5.2005Studenti provedli hejtmana ústeckým gymnáziem Stavbařů
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Konečné slovo k budoucnosti ústeckých gymnázií ale zatím krajská samospráva neřekla.
Složka dokumentů: Rok 2005

Zobrazeno je 25 z celkem 8284 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 332  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu