Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Aktualizace rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010 - 2015

 
 
 

Ústecký kraj zahájil v září 2009 přípravu Strategie cestovního ruchu. Koncepční dokument bude aktualizací předchozí verze strategie, která byla zpracována v roce 2003 a kterou zpracovávala společnost DHV CR. Cílem strategie je analyzovat situaci kraje v oblasti cestovního ruchu a navrhnout opatření, která je potřeba ze strany Ústeckého kraje učinit pro rozvoj tohoto odvětví. Na zpracování strategie získal Ústecký kraj dotaci ve výši 85 % z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Strategii zpracovává společnost SPF Group. v.o.s. Strategie byla dokončena v roce 2010 pro období 2010 – 2015 a jednotlivé závěry jsou postupně realizovány v tomto časovém úseku.  

V rámci přípravy strategie cestovního ruchu se uskuteční řada schůzek, jednání a průzkumů. Již na konci letní sezóny 2009 proběhl v 10 lokalitách kraje průzkum návštěvníků. Následně se uskuteční jednání pracovních skupin, které budou mít za úkol podílet se na přípravě jednotlivých opatření a vyjadřovat se k průběžně zpracovaným částem strategie. Do přípravy strategie kraj zapojí významné subjekty cestovního ruchu z řad veřejné správy (zástupce významných měst a regionů) i privátní sféry (podnikatele).Cíl projektu bylo:


1.    Analyzovat nabídku CR v regionu vč. systému řízení a organizace (vazba na výstup analýza území)


2.    Zjistit a analyzovat podstatné informace na straně poptávky, tedy počtu a skladby návštěvníků Ústeckého kraje (vazba na výstup dotazníkové šetření návštěvníků)


3.    Aktivizovat jednotlivé subjekty CR působící v kraji a prohloubit jejich spolupráci s krajem (vazba na výstup vytvoření projektových skupin)


4.    Navrhnout a realizovat vzájemně provázané a logicky uspořádané priority a opatření rozvoje CR v Ústeckém kraji navazující na závěry zjištěné v analýze (vazba na výstup zpracování strategie)


5.    Navrhnout a realizovat marketingové aktivity navazující na stanovené priority a opatření rozvoje CR v Ústeckém kraji (vazba na výstup zpracování strategie)


  • unie
 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Strategie rozvoje cestovního ruchu > Aktualizace rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010 - 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu