Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

ECRN

Logo ECRN
 
 
 
 

Evropská síť chemických regionů ( European Chemical Regions Network )

 

Evropská síť chemických regionů (European Chemical Regions Network) je uskupení 19 členských regionů z 8 evropských zemí, které spojuje chemický průmysl.

 

ECRN se snaží podporovat zlepšení strategií regionálního rozvoje, rozvíjet regionální partnerství chemických regionů a zachovávat jejich konkurenceschopnost podporou evropské spolupráce a formulováním společných zájmů.

 

Chemické regiony si v rámci ECRN vyměňují zkušenosti, informace, know-how, vytváří společné projekty, hledají řešení obecných i velmi specifických problémů a reagují na výzvy chemického odvětví a spolupracují s dalšími zúčastněnými stranami na evropské úrovni. 

 

Jako jediný region z České republiky je Ústecký kraj zapojen do této sítě od roku 2006. Kraj se zapojil prostřednictvím této sítě např. do projektů: Logistika v chemickém průmyslu ( ChemLog ) a Podpora chemických klastrů ( ChemClust ), v jehož aktivitách chce kraj pokračovat i nadále.

 

ECRN je také členem „Skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu“ zřízenou Evropskou komisí, kde zastupuje regionální perspektivu mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru a občanské společnosti. ECRN je také pozorovatelem experimenálního programu REACH, který je implementován Komisí EU pro provádění nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Komisi poskytuje také konzultace pro opatření týkající se změny klimatu po Kjótském protokolu z roku 2012.

 

Spolupracující regiony

 

• Bavorsko, Německo

• Brandenburg, Německo

• Cheshire, Velká Británie

• Flanders, Belgie

• Hessen, Německo

• Ida-Viru, Estonsko

• Limburg, Nizozemí

• Lombardie, Itálie

• Dolní Sasko, Německo

• Mazovsko, Polsko

• Severní Porýní-Vestfálsko, Německo

• Novara, Itálie

• Porýní-Falc, Německo

• Sasko-Anhaltsko, Německo

• Schleswig-Holstein, Německo

• Skotsko, Velká Británie

Ústecký kraj, Česká republika

• Valonsko, Belgie

• Yorkshire a Humber, Velká Británie

 

 

Více informací o ECRN naleznete zde

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu