Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Rozvoj kraje



Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ChemLog > Aktuality

 

Pracovní schůzka Berlín 13.-14.12. 2012

 
 
 

Zápis Berlin e-CREATE- Propagace podnikání v cest.ruchu  ve venkovských oblastech s využitím IT nástrojů podél kulturních stezek (Promotion of enterpereneurship in tourism with ICT tools)

 

Administrace a finanční management

Flexibilita rozpočtu- mezi CP, budget lines a semesters

Staff – formulář timesheets – s uvedením CP !!!

Administration costs – flat rate 12% automaticky k rozpočtu

Travel – když není boarding cards, tak elektronická letenka

Klasika semestry, 6 týdnů na certifikaci

Subsidy contract – PA – 3x tisk pro  JTS, LP, Parter

Kurz - Monthly rate Info Euro odsouhlaseno

 

Komponent  CP2 - Publicita

loga!!!+ větička použít všude

regionální Web sites – hyperlink na IV.C a DG regio websites

Corporate design bude zpracován a poslán partnerům

Překlad článku o Kick off v Miláně – na regionální web

Leaflet –překlad textu – 500 výtisků v národním jazyce – design +foto pošlou, pouze překlad

Aplikace do mobilu ?? v jednání, LP informuje

Good practice brochure –do konce 2012 – vybrat good practices v aj, bude se překládat, bude i v elektronické podobě

Implementation plans

Cílová skupina – místní úřady, výzkumné instituce, turistické agentury, IT služby, zástupci obcí, sdružení

Interní a externí komunikace projektu  - 13 partnerů

Wiki – responsible – on-line contact, Kristina pošle přístupové údaje

2 kontaktní osoby za partnera – mailing list v aj

Inko o projektu regionálním stakeholderům na web stránkách - + meetings –

twitter??

Facebook??? Ne personal page- ale úřadu

Media contacts

Kalendář regionálních akcí

Leták bude zpracován až po milánu – 4 strany

2 strany v pdf – přeložit budou před konferencí – informovat stakeholdery na webu

Roll up, tužky , propagační materiál – při pravot na konferenci konec roku – check budget, video?

3 workshopy každý partner nejméně se stakeholdery – materiál o konferencích v regionech na CD!!

 

CP3

Exchange of experience and good practices

Outputs – policy recommendation, implemnattion plas

Seminars workshop, study visits – stakeholderhearings – 0,5 dne, 20 účastníků

3 fáze

1.        Goodpractices- identifikace + sbírka

2.        Capacity building workshops

3.        Ještětřetí

 

Mezinár akce _ 9 mezinár akcí –SC + WS + Conf

 

2012

1,. Semestr

Kick off Milano – do konce dubna zpracovat good practice !!! – koncem února pošlou template

2 semestr

WS + study visit Trondheim No

WS + study visit Ústí – prosinec

2013

3semestr

Val Sousa PT

Donegal IE

4 semestr

Katovice – Mid term conferemce – 100 účastníků – policy recommendations

2014

5 semestr

Valladolid, SP

6 semestr _ Final conference Magdeburg

 

Kick off Milano

Na kick off připravit example good practice prezentace – pošlou template

 

CP4 _ ICT nástroj – výstup projetku – Jean Dismas Malot – NIVERLAN

Identifikace možnosti na území partnera

Pilotní projekt – demonstrace

Metodologie a strategie jak poskytovat a přijímat informace na P

Privátní investice přilákat pro další rozvoj území a smart phony o turistické nabídce – území musí mít dobrý přístup k internetu

Technický výběr aplikace

Prezentace prototypu na Final conference

Projekt zpracuje výstup, který bude připraven k zpracování a vyižití trhu – privání investoce – výstupem bude metodologie

Zapojit privátního investora – bude zpracován rámec aplikace a každý partner dopracuje?

 

Přispěvky partnerů – na CP4 –

1.        Diagnostika situace – každý partner zpracuje diagnostika území, face?

2.        Odsouhlasení technického výběru - \katowice – prezentace  návrhu NIVERLAN

3.        Mezinárodní spolupracujícínteam bude spolupracovat via WIKI tool – asi třeba zapojit experta na IT

 

Jaké technologie jsou na území dostupné – Apple nebo jiné – mobile iphony, PC

 

Objasnit infrastrukturu IT na území partnera, dostupnost internetu, hifi,

 

Bude připraven návrh a rozeslán – partneři poskytnou informace – oslovit tele- společnosti – mapy které mapují pokrytí území – GIS aplikace

Test není drahý

Sustainable business plan –veřejná investice – propojení CP3 a CP4 – obtížné získat informace – komerční nabídky,

Business plan – jak se bude financovat aplikace – z privátních nebo veřejných zdrojů – bude projednán na mid term conference – Katovice

 

Kick off ne přímo vmilánu, je to město, ale někde na venkově – CMO –lombardie, bude study visit, jezero Como

Rozešlou instrukce

Počet účastníků – 25/26 června, bude zřejmě 28/29 červen – š letiště jsou v miláně easy jet ryanair, odsouhlaseno

 

Společný odjezd autobusem na místo konání

Reporting bude až v dalším

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > e-CReATE > Pracovní schůzka Berlín 13.-14.12. 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu