Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Portál rozvoje venkovaCesta: Titulní stránka > Portál rozvoje venkova > Mikroregiony > Sdružení obcí Most-Jih > Osobní karta

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Sdružení obcí regionu Most-Jih

Právní forma: DSO

Název: Sdružení obcí regionu Most-Jih
Rok registrace: 1999                                   Datum založení: 15.12.1999
Registrační číslo: Vnitř./sdruž./1569/Chn./99 (OkÚ Most)

Sídlo: Most
Adresa: Lišnice čp. 42, Most
Orgány (kterými subjekt jedná): Rada sdružení Předseda rady sružení Místopředseda rady sdružení Tajemník sdružení

Statut. zástupce: Petr Pillár, předseda rady sdružení, Radim Novák, místopředseda rady sdružení

Členové: obce: Bečov; Havraň; Lišnice; Malé Březno; Polerady; Strupčice; Volevčice

Předmět činnosti: Článek 5 Stanov sdružení (r. 2005): 5.1. Společný postup při naplnění úkolů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, čištění odpadních vod, zavádění a rozšiřování, zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obce (místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní a kulturní zařízení). 5.2. Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.

Poznámka:
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu