Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Portál rozvoje venkovaCesta: Titulní stránka > Portál rozvoje venkova > Mikroregiony > Mikroregion Hrobčice > Osobní karta

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Mikroregion Hrobčice

Právní forma: DSO

Název: Mikroregion Hrobčice
Rok registrace: 2002                                   Datum založení: ..
Registrační číslo: RVV 1109/02-RSS 3/02 (OkÚ teplice)

Sídlo: Hrobčice
Adresa: Hrobčice čp. 61, 417 57 Hrobčice
Orgány (kterými subjekt jedná): Rada starostů, předseda, místopředseda, kontrolní orgán - dozorčí rada.

Statut. zástupce: předseda (jméno není k dispozici), místopředseda (jméno není k dispozici)

Členové: obce: Hrobčice, Měrunice (dle zaklad. smlouvy ze dne 27.11.2001)

Předmět činnosti: 1. Účelem založení a budoucího působecní svazku obcí je: a) prohlubování regionální spolupráce, b) propagace regionu, c) ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví, d) koordinace postupu při obnově venkova (účast v Programu obnovy venkova a dalších programech regionální politiky ČR), e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí, f) podpora podnikání v rámci regionu, g) podpora rozvoje ekologického zemědělství, h) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení. Cílem činnosti svazku obcí bude společný postup obcí v řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. 2. Plnění účelu shora uvedeného bude svazek obcí dosahovat především: společným projednáváním důležitých společných otázek, shromažďováním prostředků, materiálu, vybavení apod. potřebných ke splněnní společných cílů, výměnou poznatků a zkušeností, společným působením na státní orgány, organizace, včetněorganizací mezinárodních, navazováním potřebných kontaktů, vzájemnou pomocí jednotlivých obcí, zveřejňováním problémů apod. 3. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.

Poznámka:

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu