Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji

Unipetrol
Kontakt: Ing. Vlasta Štěpánová, tel.: 475 657 217, e-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz

 
 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zajišťuje agendu prevence závažných havárií v souladu s ustanoveními zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

V případě, že množství vybraných nebezpečných látek v objektu či zařízení provozovatele přesáhne limity uvedené v tabulce I a II přílohy č. 1 k výše uvedenému zákonu, je provozovatel povinen zpracovat návrh na zařazení objektu (zařízení) do příslušné skupiny A či B. K rajský úřad na základě předloženého návrhu zařadí rozhodnutím objekt či zařízení do příslušné skupiny. Provozovatel, jehož objekt (zařízení) byl zařazen do skupiny A je povinen zpracovat bezpečnostní program prevence závažné havárie, v případě zařazení do skupiny B je provozovatel povinen zpracovat bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.

Pokud množství umístěných nebezpečných látek v objektu či zařízení nedosahuje stanovených limitů pro zařazení do příslušné skupiny, ale je větší než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce I a II přílohy č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií, je fyzická či právnická osoba užívající objekt či zařízení povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a tento protokol zaslat krajskému úřadu k evidenci. Jestliže množství umístěných nebezpečných látek v objektu či zařízení je rovno nebo dokonce menší než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce I a II přílohy č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií, pak tuto skutečnost fyzická či právnická osoba užívající objekt či zařízení pouze protokolárně zaznamená a protokol včetně seznamu archivuje pro účely kontroly. Tento protokol se nezasílá krajskému úřadu!

Dodržování preventivních bezpečnostních opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie v objektu nebo zařízení, soulad údajů uvedených v bezpečnostní dokumentaci se skutečností, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie a další je krajským úřadem a dalšími dotčenými orgány státní správy kontrolováno v rámci tzv. integrovaných inspekcí. Kontrola u provozovatele, jehož objekt nebo zařízení bylo zařazeno do skupiny A, se provádí min. jednou za 3 roky, v případě skupiny B se provádí nejméně jednou ročně.

     

     

 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu