Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Jiří Šulc: Požaduji od státu 181 milionů korun na vládou nařízené navýšení mezd v krajských nemocnicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Jiří Šulc: Požaduji od státu 181 milionů korun na vládou nařízené navýšení mezd v krajských nemocnicích
Hejtman premiéru Jiřímu Paroubkovi dále zaslal zprávu o zdravotním stavu obyvatel regionu "Zdraví v Ústeckém kraji", ze které vyplývá, že některé důležité ukazatele zdraví populace mají horší úroveň než je průměr České republiky nebo výrazně nepříznivý trend.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 11. 8. 2005

 

Jiří Šulc: Požaduji od státu 181 milionů korun na vládou nařízené navýšení mezd v krajských nemocnicích

 

S opakovanou žádostí o poskytnutí mimořádné státní dotace, která by pokryla vládou nařízené zvýšení platových tarifů včetně souvisejících odvodů pro zaměstnance nemocnic, jejichž zřizovatelem je i Ústecký kraj, se na předsedu vlády ČR Jiřího Paroubka obrátil hejtman Jiří Šulc.

O tuto dotaci hejtman žádal již v březnu tohoto roku někdejšího premiéra Stanislava Grosse v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jímž došlo k navýšení mzdových tarifů pro zaměstnance zdravotnických zařízení zřizovaných Ústeckým kraje o 7%, které v celkovém objemu představovalo částku 138,5 milionů korun (viz.tisková zpráva). „Stanislav Gross však na mnou výzvu a žádost o poskytnutí těchto peněz, které musíme jinak hledat v krajském rozpočtu, ani neodpověděl, Ústeckému kraji se až po několika měsících, v červenci, ozval nynější premiér Jiří Paroubek. Napsal, že nám žádnou dotaci neposkytne. Přitom ale mezitím vláda odsouhlasila další navyšování mezd zaměstnancům našich organizací, na které rovněž vláda nepřispěje! Takovéto jednání považuji za vrchol arogance,“ rozhorlil se hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

V dopise adresovaném bývalému premiéru České republiky Stanislavu Grossovi hejtman upozornil, že je nespokojen s každoročním zasahování státu do výdajových položek zdravotnických zařízení a žádal o mimořádnou dotaci pro kraj ve výši 138,466 milionů korun. „Premiér Paroubek mi odpověděl, že poskytnutí takovéto dotace nemůže doporučit, s nerovnováhou mezi růstem potřeb a požadavků zdravotnických zařízení a omezenými možnostmi růstu příjmů zdravotního pojištění se podle něho potýká řada zdravotnických zařízení. Také mi připomněl, že i když stát některé nemocnice na kraj převedl - a já dodávám, že s astronomickými dluhy - tak stále může zasahovat do jejich řízení. To je naprosto neúnosný stav a odmítám ho. Napsal jsem panu premiérovi, že po státu požadujeme dotaci pokrývající veškerá státem nařízená navýšení tarifních mezd v tomto roce. Stát totiž už slibuje víc než počátkem roku a částka narostla na 181,388 milionů korun,“ konstatoval Jiří Šulc.

Hejtman premiéru Jiřímu Paroubkovi dále zaslal zprávu o zdravotním stavu obyvatel regionu „Zdraví v Ústeckém kraji“, ze které vyplývá, že některé důležité ukazatele zdraví populace mají horší úroveň než je průměr České republiky nebo výrazně nepříznivý trend. „Na tyto problémy se snaží Ústecký kraj soustředit v co největší míře pozornost,“ napsal předsedovi české vlády Jiří Šulc a vysvětlil, že pro region je nejvyšší prioritou udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče v provozuschopných zdravotnických zařízení. „Neustálým a jednostranným navyšováním výdajových položek (platů) zdravotnických zařízení se však prohlubují problémy celého systému. To má pak výrazně negativní dopad právě na provoz těch zdravotnických zařízení, které spadající do systému státem regulovaných platů. Proto žádám o přehodnocení Vašeho stanoviska a zvážení možnosti poskytnutí mimořádné dotace kraji na pokrytí státem nařízených nákladů roku 2005 na zvýšení platových tarifů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění u příspěvkových organizacích kraje. Budu také pevně věřit, že Vámi zmiňovaná řada stabilizačních opatření, povede k patřičné stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče,“ napsal premiéru Jiřímu Paroubkovi hejtman Jiří Šulc.

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: 11
Vytvořeno / změněno: 11.8.2005 / 11.8.2005 | Zveřejnit od-do: 11.8.2005-11.10.2005
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu