Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

logo ÚK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
 

 
 

Návrh změny na stránkách Ústeckého kraje v sekci PRVKÚK:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.

Jednotlivé obce, případně místní části lze vyhledat ve webové aplikaci :

http://prvk.kr-ustecky.cz/, kde se po jejím spuštění v levém horním rohu zobrazí základní nabídka.


  • Textová část, kde jsou mj. uvedena Pravidla pro průběžnou aktualizaci PRVKÚK a formulář pro návrh průběžné aktualizace (Příloha č. 1, formalizovaný návrh průběžné aktualizace),

  • Karty, ve kterých lze vyhledat jednotlivé obce, včetně jejich částí podle jejich příslušnosti k úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),

  • Grafická část, která zobrazuje mapu Ústeckého kraje a jednotlivé obce lze nalézt pomocí vyhledavače. Je rozdělena na vodovody, kanalizace a bilanční údaje.

V případě nejasností se prosím obracejte na uvedenou kontaktní osobu.


Dne 5. září 2016 byla schválena aktualizovaná Pravidla pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“) Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/1Z/2016. K jednotlivým návrhům průběžných aktualizací PRVKÚK bude přistupováno individuálně podle konkrétních místních podmínek a aktuálního stavu. Pravidla, v případě aktualizací výhledového stavu, kladou větší důraz na povinnost předkladatelů návrhů hledat optimální řešení z hlediska ekonomického, technického a ekologického.

 

Předkládané aktualizace jsou v souladu s pokynem MZe posuzovány z hlediska trvale udržitelného rozvoje, který lze zajistit, jen pokud je možné generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné a stočné. Z toho důvodu je po navrhovatelích průběžné aktualizace výhledového stavu požadována rozvaha o plánovaném vodném, popřípadě stočném po realizace plánovaného záměru výstavby centrální vodohospodářské infrastruktury.

 

Nadále zůstávají v platnosti dřívější hlavní zásady, a to zejména:

  • U obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování pitnou vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním přivaděči při omezené spotřebě.

  • V obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň řešeno nakládání se splaškovými vodami.

  • U obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant řešení nakládání se splaškovými vodami

  • Odkaz na webovou aplikaci PRVKÚK: http://prvk.kr-ustecky


Kontaktní osoba: Mgr. Jan Koch, tel.: +420 475 657 180, e-mail:  koch.j@kr-ustecky.czKarty obcí včetně místních částí jsou aktualizovány průběžně po schválení aktualizace zastupitelstvem kraje, grafické části jsou aktualizovány dodavatelskou firmou na základě požadavku krajského úřadu.


 
Zodpovídá: Ing. Eva Černá
Vytvořeno / změněno: 18.3.2008 / 12.5.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu