Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

TRANSFORMACE NEMOCNIC ÚSTECKÉHO KRAJE STARTUJE

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

TRANSFORMACE NEMOCNIC ÚSTECKÉHO KRAJE STARTUJE

 
Určeno k okamžitému zveřejnění

Ústí nad Labem, dne 28.7. 2005

 

Rada Ústeckého kraje dne 27.7.2005 přijala, v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/6Z/2005, usnesení, kterým prakticky zahájila proces transformace pěti nemocnic v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí n. Labem v majetku kraje na akciové společnosti.

Prováděná transformace nemocnic jako příspěvkových organizací do akciových společností neznamená jejich privatizaci. Nemocnice dál zůstanou ve stoprocentním vlastnictví kraje a budou sloužit poskytování veřejné zdravotní péče tak, aby nebyla ohrožena její dostupnost rozsah, struktura a kvalita.

Hlavním důvodem transformace je snaha kraje zvýšit efektivitu řízení a provozu jím vlastněných zdravotnických zařízení jak po ekonomické stránce, tak zejména v oblasti poskytované zdravotní péče, kde je v konečném efektu hlavním cílem zlepšování její úrovně. Transformace sama o sobě však naplnění těchto cílů nezabezpečí. Forma akciové společnosti však umožňuje mnohem pružněji a efektivněji než příspěvková organizace uskutečňovat nezbytné vnitřní změny ve fungování nemocnic.

Prosazení vnitřních změn v nemocnicích nepřijde živelně samo o sobě. Právě k jejich řízenému zavedení je určen projekt „Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje“ jehož garantem je náměstek hejtmana Ing. Petr Fiala. Ten v souvislosti s jeho zahájením uvedl:

„Nejsme v řadě ohledů spokojeni s efektivitou práce zdravotnických zařízení v majetku kraje. Naší povinností je to změnit. Nemůžeme spoléhat na pomoc vlády a ministerstva, kde se léta hovoří o transformaci zdravotnictví, ministři se střídají jeden za druhým a pozitivní výsledek se nedostavuje. Jsem přesvědčen, že transformace a provedení změn v rámci projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje je nutností. Nečinností, neprovedením změn by docházelo jen ke zhoršování současného stavu. Cílem projektu je uskutečnit ve zdravotnických zařízeních v majetku kraje a v jejich vztazích s ostatními subjekty systému zdravotní péče o obyvatelstvo takové změny, které přinesou zlepšení řízení nemocnic a zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Efektivní zdravotnictví je v zájmu všech občanů kraje“.

K realizaci projektu vzniká nyní projektový tým, v němž budou zapojeni vedle členů zastupitelstva a pracovníků krajského úřadu, také odborníci z oblasti zdravotnictví, ekonomiky, managementu a komunikace. Jedním z primárních cílů projektového týmu je připravit pilotní projekt změny ve vybrané nemocnici a zkušenosti z jeho realizace využít při řízení změn v ostatních zdravotnických zařízeních.

 

 

 

 

 

Tiskovou zprávu vydala Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, tel. 475 657 754, mobil 603 192 631,                   

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

Za její správnost odpovídá Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Zpracovala V.I.A. PRAHA, a.s., komunikační poradce projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje,

Bělohorská 274/9, Praha 6, tel.: 220515334-5, fax: 220514762, mobil 602 274 215,  

e-mail: info@via-praha.cz

 

 
Zodpovídá: 11
Vytvořeno / změněno: 1.8.2005 / 1.8.2005 | Zveřejnit od-do: 1.8.2005-1.9.2005
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu