Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Náměstek hejtmana Petr Fiala: Ministryni Emmerovou přesvědčíme o ekonomické stabilitě nemocnic po změně právní formy

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Náměstek hejtmana Petr Fiala: Ministryni Emmerovou přesvědčíme o ekonomické stabilitě nemocnic po změně právní formy
"Tato změna je pravděpodobně jedinou reálnou možností, jak v současné době stabilizovat situaci v krajském zdravotnictví. Neočekávám, že bude mít vliv na poskytování zdravotní péče a ani pacient ji nepocítí. Význam této změny se projeví především v efektivitě řízení nemocnic a jejich hospodaření," konstatuje náměstek hejtmana Petr Fiala.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 18.7. 2005

 

Náměstek hejtmana Petr Fiala: Ministryni Emmerovou přesvědčíme o ekonomické stabilitě nemocnic po změně právní formy

 

Aktuálně se dnes náměstek hejtmana Petr Fiala sešel s řediteli krajských nemocnic – vzhledem k páteční schůzce hejtmanů s premiérem Jiřím Paroubkem a ministryní zdravotnictví jednali o  závěrech z těchto jednání a také dopadech vládního rozhodnutí o navýšení platových tarifů ve zdravotnictví na hospodaření krajských nemocnic. „Převod nemocnic na obchodní společnosti zůstal bodem číslo 1, i když svůj souhlas už dali zastupitelé koncem června. Na příští radě se k tomuto tématu s kolegy opět vrátíme a projednáme možné cesty. Pokud jde o zvýšení platů od 1.září 2005 v nemocnicích Ústeckého kraje na základě vládou schváleného navýšení platových tarifů, může k němu dojít teprve tehdy, když zdravotní pojišťovny naplní legislativou stanovené postupy pro financování zdravotní péče v nemocnicích,“ uvedl Petr Fiala.

„Rozhodnutí vlády zvýšit platové tarify platy pracovníků ve zdravotnictví o osm procent znamená pro krajské nemocnice zvýšení přímých nákladů na mzdy a odvody o přibližně 42 milionů korun jen v roce 2005. V roce 2006 a dalších letech by toto navýšení činilo přibližně 120 milionů korun ročně. To je první odhad, do konečného vyúčtování tohoto vládního kroku je potřeba započítat ještě další indikované náklady,“ poznamenal Fiala.

            Na programu jednání náměstka hejtmana s řediteli nemocnic byla také plánovaná návštěva ministryně zdravotnictví Milady Emmerové v Ústeckém kraji 25.8.. „Shodl jsem se s řediteli nemocnic na tom, že návštěva paní ministryně by mohla celé věci prospět. Bude mít možnost přesvědčit se přímo na místě, že změna právní formy nemocnic je dnes asi jedinou možností, jak jim zajistit ekonomickou stabilitu,“ řekl Petr Fiala.

            O změně právní formy nemocnic rozhodli krajští zastupitelé na své schůzi 29.6. - od 1.ledna 2006 se nemocnice z podoby příspěvkových organizací změní na akciové společnosti za těchto podmínek:

- změna způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče neohrozí dostupnost, rozsah, strukturu a kvalitu zdravotní péče,

- jediným vlastníkem akcií společností bude Ústecký kraj,

- společnosti budou založeny bez veřejné nabídky akcií (na jméno),

- společnosti budou založeny na dobu neurčitou,

- dosažený zisk bude použit vždy pro rozvoj zdravotní péče,

- všechny stávající pracovně právní vztahy zaměstnanců nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi, budou převedeny v souladu s §249 zákoníku práce na akciové společnosti

- Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jako jediné, rozhoduje o dispozici s akciemi společností a to s odkazem na § 36 písm. l) a m) zákona o krajích.

„Tato změna je pravděpodobně jedinou reálnou možností, jak v současné době stabilizovat situaci v krajském zdravotnictví. Neočekávám, že bude mít vliv na poskytování zdravotní péče a ani pacient ji nepocítí. Význam této změny se projeví především v efektivitě řízení nemocnic a jejich  hospodaření,“ konstatuje náměstek hejtmana Petr Fiala. Zastupitelé v červnu přijatém usnesení proto také konstatovali, že přechod příspěvkových organizací Ústeckého kraje do podoby veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení v souvislosti s připravovaným návrhem zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních je nevhodný. Tento návrh např. přenáší odpovědnost za veškeré závazky veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení na zřizovatele (za závazky ručí zřizovatel), aniž by ten mohl jakýmkoliv způsobem ovlivňovat příjmovou stránku rozpočtu a výši vyplácených mzdových prostředků, které tvoří zpravidla více jak 50 % nákladů.

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 

Foto z jednání
Foto z jednání

 
Zodpovídá: 11
Vytvořeno / změněno: 18.7.2005 / 19.7.2005 | Zveřejnit od-do: 18.7.2005-18.10.2005
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu