Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Druhy ohrožení

 

 
 

 

1)       Havárie s únikem chemických látek

Havárie mohou  nastat  ve skladu chemických látek, v chemickém závodě, při dopravní nehodě  apod.

Doporučení:

§   okamžitě se ukryjte v uzavřené místnosti

§   vypněte ventilaci

§   uzavřete a utěsněte okna a dveře

§   připravte si prostředky improvizované ochrany viz. „Prostředky improvizované ochrany

§   připravte si evakuační zavazadlo viz. „Co vzít s sebou při evakuaci

§   sledujte  zprávy v hromadných informačních prostředcích

§   dodržujte pokyny správních  úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele
 

2)       Havárie s únikem radioaktivních látek

Doporučení:

§   okamžitě  se ukryjte v uzavřené místnosti,  pokud možno  na straně odvrácené  od jaderného záření

§   vypněte ventilaci a uzavřete všechny  okna a dveře

§   připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla viz. „Prostředky improvizované ochrany

§   připravte si evakuační zavazadlo viz. „Co vzít s sebou při evakuaci

§   sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích

§   budovu opusťte pouze na pokyn  pracovníků  orgánů státní správy a samosprávy nebo záchranných složek

 

3)       Povodně

Hrozí povodeň

§   vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou

§   připravte si pytle s pískem, kterými utěsníte  dveře  a nízko položená okna

§   pytle s náplní se vždy ukládají mírně šikmo po směru proudění vody, patou pytle k  vodě   (ovlivní se tím proudění vody, nedochází k náporu čelním směrem na  pytle)

§   pytle plníme pískem tak, aby je bylo možno „rozhrnout“ rukou do plochého tvaru (vytvoříme tím max. velkou plochu na položení a současně umožníme těsné přisazení dalšího pytle)

§   zajistěte věci, které by mohla voda odnést

§   zajistěte domácí zvířata a připravte je k případné  evakuaci

§   pokud možno připravte si osobní automobil viz. „Co vzít s sebou při evakuaci

§   připravte si potraviny a pitnou vodu na 3 dny

§   připravte si evakuační zavazadlo viz. „Co vzít s sebou při evakuaci

 

Nastala   povodeň

§   opusťte  ohrožený prostor,  pokud možno do míst, u kterých není předpoklad zaplavení vodou

v případě evakuace dodržujte  pokyny viz. „Co dělat při nařízení evakuace“, „Co vzít s sebou při evakuaci

 

Povodeň  skončila

§   zjistěte, kde se nacházejí místa humanitární pomoci

§   nechte si odborně  zkontrolovat stav  obytného domu a stupeň jeho narušení, rozvod elektrické  energie a plynu, stav elektrospotřebičů,  rozvody vody a stav kanalizace, kvalitu vody ve studni

§   respektujte   pokyny hygienika  (zlikvidujte potraviny a  plodiny, které byly zaplaveny vodou,  zajistěte likvidaci uhynulých zvířat)

§   dokud nejsou prověřeny místní zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, je nutné odebírat vodu z náhradních zdrojů  (např. cisterny, balená voda)

§   zjistěte rozsah škod a  kontaktujte  pojišťovny

§   pamatujte  -  pokud neklesne hladina podzemní vody, je odčerpávání zatopených prostor nejen zbytečné, ale může také vážně poškodit izolaci a statiku budovy

 

4)       Teroristické akce

Teroristická  akce za použití střelných zbraní

§   jste-li mimo  napadenou  budovu,  okamžitě opusťte ohrožené místo

§   jste-li v budově,  nezdržujte se v blízkosti  oken

§   pokud je to možné, ukryjte se za  nábytkem

§   nepoužívejte pevné telefonní linky

§   zachovejte  klid a rozvahu

 

Anonymní oznámení o uložení nebezpečné látky (bomba, nebezpečná látka apod.)

§   zásadně se nedotýkejte podezřelého předmětu

§   zachovejte klid a rozvahu

§   nevyvolávejte paniku

§   otevřete okna i dveře

§   je-li to možné zatáhněte žaluzie nebo závěsy

§   opusťte budovu, nezapomeňte  vzít s sebou  své osobní  doklady

§   dodržujte pokyny majitele objektu nebo bezpečnostních složek

Pokud najdete podezřelý předmět (např. balíček, obálku), uvědomte Policii ČR -  tel.  158

 

5)       Biologické zbraně

Použití  biologických zbraní - aplikace do ovzduší  nebo uzavřených prostor (viry,bakterie, toxické látky)

§   infikování vody,  potravin,  předmětů, ovzduší

§   vypouštění  hmyzu   (blechy, klíšťata, mouchy apod.)

Výskyt  biologických zbraní   lze  zjistit   pouze  speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Doporučení:

§   nepoužívejte  vodu z neznámých  zdrojů

§   vodu  používejte  pouze po převaření

§   neprohlížejte a nedotýkejte se podezřelých předmětů

§   v době ohrožení nejezte neprověřené a obaly nechráněné potraviny

§   snažte se udržovat  čistotu  těla  a používaných předmětů

§   při prvním podezření na onemocnění ihned vyhledejte zdravotnickou  pomoc

§   dodržujte pokyny pracovníků hygienické služby

 

6)       Chemické zbraně

Chemické zbraně patří mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení.  Používají se ve skupenství kapalném a plynném nebo jako aerosol. Mají rozsáhlý prostorový účinek a vysokou účinnost. Poškozují   centrální nervový  systém, dýchací orgány, zažívací orgány, povrch těla.

Doporučení:

§   okamžitě  opusťte zamořený prostor

§   vyhledejte úkryt v nejbližší budově

§   urychleně použijte ochranné prostředky  (ochrannou masku s filtrem, dětskou kazajku, dětský vak)

§   nemáte-li  ochranné  prostředky  použijte alespoň prostředky improvizované ochrany viz. „Prostředky improvizované ochrany

§   dbejte na dokonalé utěsnění ochranných prostředků

§   zachovejte klid a rozvahu

§   dodržujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 
Zodpovídá: Ing. Marcel Kucr, DiS.
Vytvořeno / změněno: 21.6.2004 / 14.9.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu