Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 12. 12. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1. Kolik rozhodnutí o odvolání na úseku stavebního řádu bylo celkem KÚ ÚK, UPS vydáno za období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

2. V kolika těchto rozhodnutích o odvolání byly citovány judikáty (rozsudky různých soudních instancí), či zda tato rozhodnutí obsahují odkazy na ně. Současně žádáte o zaslání 3 až 5 takových (anonymizovaných) rozhodnutí.“

 

Odpověď na žádost:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) obdržel dne 12. 12. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle na zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádáte o poskytnutí informací:

 

1. Kolik rozhodnutí o odvolání na úseku stavebního řádu bylo celkem KÚ ÚK, UPS vydáno za období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

2. V kolika těchto rozhodnutích o odvolání byly citovány judikáty (rozsudky různých soudních instancí), či zda tato rozhodnutí obsahují odkazy na ně. Současně žádáte o zaslání 3 až 5 takových (anonymizovaných) rozhodnutí.

 

Na základě Vaší žádosti, Vám KÚ ÚK, UPS dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d), ve spojení s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, poskytuje tyto informace :

 

K části 1. KÚ ÚK, UPS uvádí :

 

Dle příslušné databáze v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 vydal KÚ ÚK, UPS celkově 257 rozhodnutí o odvolání.

 

K části 2. KÚ ÚK, UPS uvádí:

 

KÚ ÚK, UPS nedisponuje konkrétní informací o tom, v kolika případech byla v jednotlivých rozhodnutích použita citace judikátů, rozsudků soudních instancí, či zda bylo v těchto rozhodnutích na takové judikáty či rozsudky odkazováno, neboť o takové informaci nevede KÚ ÚK, UPS žádné záznamy. Za daných okolností tak Vámi požadované údaje nelze považovat za informaci podle § 3 odst. 3 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a k účelu splnění Vaší žádosti by tak musela Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz strana 2 / 2 být taková informace teprve nově vytvořena. Přesto však KÚ ÚK, UPS odhadem podává, že použití odkazů na judikáty či rozsudky soudních instancí se objevuje u cca 15 – 20 % takto vydaných rozhodnutí. V příloze pak zasílám 3 anonymizované rozhodnutí, ve kterých se odkazy na judikáty či rozsudky soudních instancí objevují. Shora uvedené společně s přílohami zasílám na Vámi požadovaný e-mail

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.12.2020 / 23.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu