Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 8. 12. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

Kolik uvolněných a neuvolněných radních a kolik uvolněných a neuvolněných členů výborů a komisí Krajský úřad zaměstnává? (pokud nejsou přímo v zaměstnaneckém poměru, tak kolika takovým osobám Krajský úřad vyplácí peníze za činnost)

…“.

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

V tomto VI. volebním období 2020 – 2024:

- je 9 uvolněných členů Rady Ústeckého kraje, 2 členové  rady jsou neuvolnění

- je zřízeno 9 výborů a všichni předsedové výborů jsou uvolněni 

- je tedy celkem 18 uvolněných členů zastupitelstva

- předsedové komisí jsou neuvolněni, v komisích je celkem včetně předsedů  114  členů

ve výborech včetně předsedů je 129 členů

- členem komise či výboru jsou i nečlenové zastupitelstva.

 

Uvolnění členové zastupitelstva pobírají za svou funkci odměnu dle § 47 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení) a neuvolnění pobírají odměnu dle § 47 odst. 2 dle téhož zákona. Výše odměny se řídí dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Zastupitelé Ústeckého kraje nejsou zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Členové komisí i výborů pobírají rovněž odměnu, tak jako členové zastupitelstva, tak nečlenové zastupitelstva.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.12.2020 / 23.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu