Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Podle zák. č. 129/2000 Sb. zákon o krajích (krajské zřízení), § 59 odst. 1 písm. i) je Radě vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.

S odvoláním na toto ustanovení žádám o poskytnutí informace, jak bylo podle tohoto ustanovení postupováno u příspěvkových organizací kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče vždy v jednotlivých letech období 2014-2020:

 

1. Na kterých jednáních Rady ÚK byly v jednotlivých letech období 2014-2020 podle výše uvedeného ustanovení projednávány zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury.

 

2. Jaké podklady byly svodným odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK pro jednání Rady v jednotlivých letech předkládány a zpracovány. Uveďte prosím pouze materiály skutečně předložené k jednání Radě ÚK, předložte kopie důvodových nebo hodnotících zpráv vypracovaných odborem KaPP ÚK s odkazy na podklady, ze kterých byly zpracovány.

 

3. Usnesení Rady ÚK, která byla k projednání schválena, včetně přijatých opatření k nápravě.“

 

Odpověď na žádost:

 

Vážený pane,

 

přílohou posíláme požadované informace k žádosti ze dne 20. 11. 2020 č. j.180422/2020:

 

Podle zák. č. 129/2000 Sb. zákon o krajích (krajské zřízení), § 59 odst. 1 písm. i) je Radě vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.

S odvoláním na toto ustanovení žádám o poskytnutí informace, jak bylo podle tohoto ustanovení postupováno u příspěvkových organizací kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče vždy v jednotlivých letech období 2014-2020:

 

1. Na kterých jednáních Rady ÚK byly v jednotlivých letech období 2014-2020 podle výše uvedeného ustanovení projednávány zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury.

 

2. Jaké podklady byly svodným odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK pro jednání Rady v jednotlivých letech předkládány a zpracovány. Uveďte prosím pouze materiály skutečně předložené k jednání Radě ÚK, předložte kopie důvodových nebo hodnotících zpráv vypracovaných odborem KaPP ÚK s odkazy na podklady, ze kterých byly zpracovány.

 

3. Usnesení Rady ÚK, která byla k projednání schválena, včetně přijatých opatření k nápravě.

 

Vyřízení žádosti:

 

K bodu č. 1

V letech 2014 a 2015 Rada Ústeckého kraje činnost příspěvkových organizací v oblasti kultury neprojednávala podle § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb. zákon o krajích (krajské zřízení), ale dle § 59 odst. 1 písm. o) citovaného zákona, formou účetních závěrek a výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje, a to na jednáních:

 

52. schůze Rady Ústeckého kraje dne 11. 6. 2014

84. schůze Rady Ústeckého kraje dne 10. 6. 2015

 

V letech 2016 až 2020 Rada Ústeckého kraje projednávala činnost příspěvkových organizací v oblasti kultury podle zák. č. 129/2000 Sb. zákon o krajích (krajské zřízení), § 59 odst. 1 písm. i) formou zpráv o činnosti zřizovaných organizací v oblasti kultury, a to na jednáních:

 

118. schůze Rady Ústeckého kraje dne 17. 8. 2016

19. schůze Rady Ústeckého kraje dne 19. 7. 2017

44. schůze Rady Ústeckého kraje dne 1. 8. 2018

74. schůze Rady Ústeckého kraje dne 7. 8. 2019

97. schůze Rady Ústeckého kraje dne 29. 4. 2020

 

K bodu č. 2

 

Podklady předložené a zpracované svodným odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK pro jednání Rady ÚK v jednotlivých letech jsou žadateli poskytnuty přes internetovou službu ÚSCHOVNA na e-mail: xxx, a to s ohledem na velké množství zasílaných dat.

 

Je zaslána upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zároveň zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

 

K bodu č. 3

 

2014 - usnesení RÚK č. 56/52R/2014 ze dne 11. 6. 2014

2015 - usnesení RÚK č. 68/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015

2016 - usnesení RÚK č. 251/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016

2017 - usnesení RÚK č. 041/19R/2017 ze dne 19. 7. 2017

2018 - usnesení RÚK č. 050/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018

2019 - usnesení RÚK č. 031/74R/2019 ze dne 7. 8. 2019

2020 - usnesení RÚK č. 048/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020

 

Usnesení Rady Ústeckého kraje jsou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup - https://www.kr-ustecky.cz/. Jejich velikost přesahuje 30 MB.

 

Žádná opatření k nápravě nebyla v souvislosti s těmito usneseními přijata.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.12.2020 / 18.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu