Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1. Dne 14.10. 2020 rozhodovalo 111. zasedání Rady Ústeckého kraje o přidělení/neudělení dotace pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Chomutov z.s ve věci konání Memoriálu Richarda Knolla 2021. Chtěli bychom vás tímto požádat o zveřejnění informace v jakém poměru hlasů byla naše dotace zamítnuta a pokud je to možné, žádáme o výsledek hlasování jmenovitě.“

Odpověď:

Ústecký kraj, krajský úřad, odbor informatiky a organizačních věcí, obdržel dne 23. 11. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č. j. KUUK/172008/2020, spisová značka KUUK/172008/2020, v níž žádáte o informace: 


zveřejnění informace ze 111. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne 14. 10. 2020 v jakém poměru hlasů byla naše dotace zamítnuta a pokud je to možné, žádáme o výsledek hlasování jmenovitě

K Vaší žádosti sdělujeme:

 

Rada Ústeckého kraje dne 14. 10. 2020 rozhodla o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatele Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Chomutov, hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. K žádosti o poskytnutí výsledku hlasování jmenovitě sdělujeme, že zákon o krajích č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neukládá povinnost uvádět výsledek hlasování jmenovitě.

- § 58

(3) O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana, spolu s ověřovateli. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení schůze, musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva kraje. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

Pro Vaši informaci uvádíme, že přítomno na schůzi Rady Ústeckého kraje dne 14. 10. 2020 bylo 10 členů Rady, 1 člen Rady byl omluven.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 17.12.2020 / 17.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu