Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Rada Ústeckého kraje ze dne 5. 8. 2020 usnesením č. 035/105R/2020 dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rozhodla o jmenování do funkce ředitelky Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou PhDr. Danu Veselskou, Ph.D., a do funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. MBA.

Podle vyhlášených podmínek výběrového řízení bylo k přihlášce nutno připojit vyjmenované přílohy. Z těchto příloh vás žádám podle výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím jako povinný subjekt o poskytnutí kopií těchto dokladů předložených jmenovanými uchazeči:

1. Strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích.

2. Motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran.

3. Základní koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů.

Dále žádám o předložení:

4. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitel/ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění

v Litoměřicích, příspěvkové organizace, ze dne 21. 7. 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

5. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitel/ředitelka Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, ze dne 28. 7. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

6. Důvodová zpráva navrhovatele k projednávanému bodu 14.3 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury.“

 

Odpověď na žádost:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje jako orgán příslušný podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve smyslu § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vaši žádost projednal a bylo rozhodnuto o poskytnutí požadovaných materiálů vázajících se ke jmenování PhDr. Dany Veselské, Ph.D., do funkce ředitelky Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou, a PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. MBA., do funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou:

 

1. Strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích.

2. Motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran.

3. Základní koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů.

4. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitel/ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, ze dne 21. 7. 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

5. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitel/ředitelka Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, ze dne 28. 7. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

6. Důvodová zpráva navrhovatele k projednávanému bodu 14.3 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury.

 

Výše uvedené materiály poskytujeme v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Souběžně zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací k výše uvedeným úpravám.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 15.12.2020 / 15.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu