Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 19. 11. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1) žádám o poskytnutí seznamu veškerých projektových záměrů, které v rámci sběru projektových záměru do připravovaného Fondu spravedlivé transformace (viz https://rskuk.cz/sber-projektovych-zameru-uk) předložila společnost Sev.en Energy AG, nebo kterákoli z jejích dceřiných společností dle seznamu na stránkách této skupiny (viz https://www.7energy.com/files/organigram.pdf?201027) – zejména pak společnosti Severní energetická a.s., Vršanská uhelná a.s., REKULTIVACE a.s., Czech Coal Services a.s., Sev.en Engineering s.r.o., Sev.en EC, a.s.

 

2) žádám, aby seznam těchto projektových záměrů obsahoval kromě jejich názvu rovněž následující informace, předložené v projektovém záměru předkladatelem: a) konkrétní nositel / předkladatel projektu (právnická osoba)

b) popis projektu

c) stupeň připravenosti

d) stav připravenosti – popis

e) vazba na konkrétní prioritu FST (viz https://rskuk.cz/podporovane-aktivity)

f) tvorba pracovních míst (ano/ne)

g) předpokládané datum realizace

h) rozpočet (předpokládané náklady)

 

3) žádám rovněž o informaci, jak s každým z těchto projektových záměrů bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje naloženo – zejména pak zda byl nějak hodnocen, a pokud ano pak jak.

 

4) Konkrétně mne pak zajímá, zda byl či nebyl Ústeckým krajem daný projektový záměr doporučen k dalšímu zpracování v rámci přípravy Plánu spravedlivé územní transformace (připravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 815/2020 ze dne 27. července 2020 – bod 7).“

 

Odpověď na žádost:

 

Projektové záměry evidujeme a komunikujeme s dotčenými subjekty z hlediska jejich aktualizace a upřesňování. Data získaná z projektových záměrů slouží pro zjišťování informací o absorpční kapacitě a připravenosti projektů v území pro případné financování z Fondu spravedlivé transformace. V této souvislosti uvádíme, že Fond pro spravedlivou transformaci vychází z návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (COM/2020/22), v současné době prochází legislativním procesem na evropské úrovni, není tedy platná legislativa.

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržené projektové záměry nehodnotil ani nedoporučil k dalšímu zpracování v rámci přípravy Plánu spravedlivé územní transformace.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.12.2020 / 11.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu