Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 15. 11. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

1.     Žádám Vás o sdělení, kterým subjektům v Ústeckém kraji jste udělili oprávnění k poskytování pracovnělékařských služeb.

2.     Dále se táži, zda u těchto subjektů evidujete, jestli mají absolvovaný akreditovaný kurs nebo jiné specifické vzdělání zaměřené na pracovnělékařské služby. Pokud ano, prosím také o poskytnutí těchto informací.“

 

Odpověď:

Dne 15. 11. 2020 od Vás obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje (dále též KÚ) žádost o poskytnutí informací podle InfZ, ve které žádáte odpovědi na níže položené otázky:

 

1.     Žádám Vás o sdělení, kterým subjektům v Ústeckém kraji jste udělili oprávnění k poskytování pracovnělékařských služeb.

Odpověď: Podle § 54 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č.373/2011 Sb.), poskytovatelem pracovnělékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. Všichni poskytovatelé v těchto oborech jsou k nalezení v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb – veřejná část https://nrpzs.uzis.cz/ . Krajský úřad vydává podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č. 372/2011 Sb.), oprávnění v oboru všeobecné praktické lékařství a pracovní lékařství. Oprávnění k poskytování „pracovnělékařských“ služeb proto krajský úřad neuděluje. Nejedná se o samostatný obor.

 

2.     Dále se táži, zda u těchto subjektů evidujete, jestli mají absolvovaný akreditovaný kurs nebo jiné specifické vzdělání zaměřené na pracovnělékařské služby. Pokud ano, prosím také o poskytnutí těchto informací.

 

Odpověď: Podle § 18 zákona č. 372/2011 Sb., k vydání oprávnění žadatel předkládá doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. Podle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, se specializovaná způsobilost lékaře prokazuje diplomem o specializaci v příslušném oboru (všeobecné praktické lékařství, pracovní lékařství), vydaný ministerstvem zdravotnictví. Požadovat doklad o absolvování akreditovaného kursu nebo jiného specifického vzdělání zaměřeného na pracovnělékařské služby zákon č. 372/2011 Sb. ani zákon č. 373/2011 Sb. krajskému úřadu neukládá.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.12.2020 / 3.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu