Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 11. 11. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Vzhledem k posunutí termínu dokončení projektu „Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030“ (dále jen „Strategie“) zasílám znovu žádost o informace:

 

1.     Dokument zpracovaný jako fáze 02 Zpracování strategie podle smlouvy o dílo „Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030“.

2.     Kdo konkrétně a kdy převzal zpracovaný materiál fáze 02 Zpracování Strategie. Předložte sepsaný Protokol o předání a převzetí díla.

3.     Vyúčtování nákladů projektu Strategie dle finančního plánu.

4.     Přílohy č. 1, 3, 4, 5, 6 žádosti o podporu projektu Strategie.

5.     Pracovní skupiny vytvořené pro jednotlivé tematické okruhy klíčových aktivit KA2 a KA4 (viz. str. 11 a 13) a jejich složení.

6.     Pracovní smlouva koordinátora projektu a vyplacené mzdové náklady.

7.     Veškeré dohody o provedení práce a uzavřené v souvislosti s projektem, výkazy práce a vyplacené mzdové náklady.

Položkové členění rozpočtu nákladů projektu 1.1.4.1 Příprava a zpracování Strategie a 1.2 Nepřímé náklady a skutečné čerpání

 

Odpověď:

K bodu č. 1

Dokument zpracovaný jako fáze 02 Zpracování strategie podle smlouvy o dílo „Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030“ je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup www.kr-ustecky.cz.

https://www.kr-ustecky.cz/nova-strategie-kraje-v-oblasti-kultury-a-kulturniho-dedictvi/d-1750613/p1=204711

 

K bodu č. 2

Zpracovaný materiál převzal za objednatele vedoucí odboru kultury a památkové péče PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. dne 30. 10. 2020. V příloze předkládáme protokol.

 

K bodu č. 3.

V příloze zasíláme vyúčtování dle finančního plánu, kompletní vyúčtování dle finančního plánu bude možné poskytnout po zpracování závěrečné žádosti o platbu.


K bodu č. 4

Přílohy č. 1 – 6 k projektové žádosti Vám byly poskytnuty dne 13. 11. 2020.

 

K bodu č. 5

Pracovní skupiny pracovaly v tomto složení:

 

Prioritní osa – Kultura

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., Bc. Lenka Holavová, Karin Strnadová, Mgr. František Mlnařík, Ing. Petr Štětka, Ing. Jana Tučková

 

Prioritní osa – Památková péče

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., Mgr. Jana Kuráňová, Stanislav Hauf, Mgr. Jana Cholinská, Ing. Petr Štětka

 

Prioritní osa – Organizace Ústeckého kraje v oblasti kultury

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., Bc. Lenka Holavová, Mgr. Jana Kuráňová, Ing. Denisa Krobová, Ivana Božíková, Ing. Petr Štětka

 

Prioritní osa – Monitoring a evaluace

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., Bc. Lenka Holavová, Mgr. Jana Kuráňová, Ing. Kateřina Křečková, Ing. Petr Štětka, Ing. Jana Tučková

 

K bodu č. 6

Zasíláme smlouvu koordinátora projektu, mzdy jsou vyčísleny v žádosti o platbu. Mzdové náklady jsou vypláceny formou odměn. Částky jsou uvedené v již předaných žádostech o platbu.  Zasíláme výkazy k pozicím u již proplacených výdajů.


K bodu č. 7

Jsou uzavřené dohody s p. Kindlovou, p. Tučkovou (Tučková nepřímé náklady), p. Mrázkem, p. Matouškovou a p. Žalmanem.


K bodu č. 8

Cena za dodání Strategie čin 590 tis. bez DPH, s DPH tedy 713.900 Kč. Fakturace probíhala po splátkách, tedy za fázi 01 bylo fakturováno 178. 475 Kč s DPH, za fázi 02 zbývá uhradit 535.425 Kč s DPH. Nepřímé náklady činí 15% ze způsobilých přímých nákladů. Skutečné čerpání bude možné poskytnout po zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu.

 

Je zaslána upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zároveň zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.12.2020 / 3.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu