Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22. 6. 2020 (nové projednání).
 

 
 

Dotaz žadatele:

5. Vzhledem k restaurování díla v SRN jako studentské práce žádám informaci o dokumentaci souladu s českými právními předpisy. Materiál předložený jako údajná restaurátorská zpráva je zjevně neúplnou součástí zprávy z r. 1974, nikoli platným současným restaurátorským záměrem ani restaurátorskou zprávou, ani diplomovou zprávou údajného diplomanta jako realizátora.“

 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-121611-10/ODK-2020 ze dne 29. října 2020 poskytujeme informace k bodu č. 5 žádosti ze dne 22. června 2020 vedenou pod sp. zn. KUUK/101428/2020/KP ve věci:

5. Vzhledem k restaurování díla v SRN jako studentské práce žádám informaci o dokumentaci souladu s českými právními předpisy. Materiál předložený jako údajná restaurátorská zpráva je zjevně neúplnou součástí zprávy z r. 1974, nikoli platným současným restaurátorským záměrem ani restaurátorskou zprávou, ani diplomovou zprávou údajného diplomanta jako realizátora.

Povinný subjekt z kontextu žádosti dovodil, že žadatel má na mysli restaurování díla v rámci projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří Svorník se sv. Annou Samotřetí z Mostu.

Svorník se sv. Annou Samotřetí z Mostu není kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tudíž nepodléhá ustanovením zákona č. 20/1987, o státní památkové péči. Dílo tudíž nemusí být restaurováno v souladu s tímto zákonem. Dílo je evidováno v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, tudíž podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. V souladu s ním bylo dílo vyvezeno do zahraničí na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 1.12.2020 / 1.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu