Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 6. 11. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Vážení,

v ulici 2. polské armády - silnice I/262 v Děčíně, která patří státu a spravuje ji Ředitelství silníc a dálnic, byla provedena výměna asfaltového povrchu. Jsem jedním z mnoha občanů, kteří nemohou pochopit důvod opravy této komunikace. Kvalita této vozovky se po dokončení opravy nikterak nezvýšila a pokud to posuzuji jako řidič, tak nerovnost povrchu komfort jízdy spíš zhoršila. Oprava této komunikace vzbuzuje dojem, že jde o nesmyslnou zakázku pro zhotovitele a vyhazování peněz.

Nyní byli občané města Děčín informováni, že od 16. listopadu do 20. prosince bude probíhat rekonstrukce povrchu další části silnice I/262, a to v úseku od křižovatky ulic 2. polské armády a Fügnerova po křižovatku ulic Pohraniční a Maroldova. Bohužel situace je podobná. Pokud jedu autem po této komunikaci a sleduji povrch vozovky, tak si kladu jednoduchou otázku: "Proč?"

Tímto žádám o informace:

a) Jaký je konkrétní důvod pro rekonstrukci vozovky u obou etap.

b) Jaká má být kvalita povrchu vozovky po její rekonstrukci, a to i ve srovnání s původním stavem.

c) Jakým finančním nákladem bude rekonstrukce provedena.

 

Oproti stavu silnice I/262, kde nejsou opticky zřetelné žádné závady, je ve špatném stavu děčínský  Nový most, na kterém se na různých místech vyskytují výmoly a výtluky správce této komunikace neřeší. Dočetl jsem se v tisku, že je plánovaná rekonstrukce, což vyžaduje časově delší přípravu. Nelze ale pochopit a už vůbec ne omluvit, že ŘSD nezajistí operativní opravu výmolů tak aby bylo možné jezdit po této vozovce bezpečně.

Dovoluji si vás požádat, abyste zasáhli a dali podnět k rychlému řešení provizorních oprav výmolů a výtluk.

https://www.mmdecin.cz/media/k2/items/cache/0236fe4ffb3bfc43e63cb946c008ba7d_XL.webp

Tímto žádám, aby mi byla odpověď zaslána elektronicky.“

 

Odpověď:

Vážený pane,

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci opravy silnice č. I/62, ul. 2. Polské armády v Děčíně byl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a SH, v působnosti silničního správního pouze příslušným orgánem k vydání povoleních potřebných k realizaci oprav, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

K poskytnutí informace k dotazům pod body a) až c) je plně kompetentní Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov (dále jen ŘSD), jakožto investor akce, který jako správce komunikace zajišťuje přípravu a realizaci rekonstrukce silnice v dotčeném úseku.

K Vaší žádosti ve věci oprav povrchu komunikace Nového mostu uvádíme, že zdejší silniční správní úřad dne 29. 10. 2020 opakovaně zasílal podnět k zajištění oprav na ŘSD. Dne 9. 11. 2020 jsme pak obdrželi od ŘSD stanoviska a ve stejném duchu obdrželo vyjádření též mimo jiné i vedení města Děčín, obě stanoviska přikládáme přílohou.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 25.11.2020 / 25.11.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu