Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 9. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

"Dámy a pánové,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

požadujeme poskytnutí níže uvedených informací. v souvislosti se zastupováním Krajského úřadu

Ústeckého kraje v řízení před soudy

1. Počet případů, ve kterých bylo povinným subjektem vydané rozhodnutí o odvolání v

přestupkových věcech napadeno správní žalobou

a) za kalendářní rok 2019

b) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

2. Počet případů, ve kterých byl v řízení před soudy ve věcech popsaných v bodě 1 této žádosti

povinný subjekt zastupován jiným subjektem, tedy fyzickou nebo právnickou osobou jinou,

než je povinný subjekt a jeho zaměstnanci, například advokátní kanceláří apod.

a) za kalendářní rok 2019

b) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

3. Souhrnná výše nákladů, které vynaložil povinný subjekt na zastupování ve věcech podle

bodu 1 této žádosti výše popsanými externími subjekty

a) za kalendářní rok 2019

b) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

4. Počet zaměstnanců KÚÚK, Odboru legislativně-právního, oddělení právního

a) k 31. 12. 2019

b) k 30. 6. 2020

5. Souhrnná výše povinným subjektem dosud vynaložených nákladů na právní zastoupení ve

věci žaloby proti rozhodnutí KÚÚK č. j. KUUK/066663/2020/Pan ve spojení s

Rozhodnutím Magistrátu města Mostu ze dne 2. 10. 2019, č.j. MmM/107922/2019/OSČ-

P/PŠ, ke dni doručení této žádosti.“

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

       1. Počet případů, ve kterých bylo povinným subjektem vydané rozhodnutí o odvolání v přestupkových věcech napadeno správní žalobou

 

a) za kalendářní rok 2019 – 41 případů

b) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 – 39 případů

 

 

2. Počet případů, ve kterých byl v řízení před soudy ve věcech popsaných v bodě 1 též žádosti povinný subjekt zastupován jiným subjektem, tedy fyzickou nebo právnickou osobou jinou, než je povinný subjekt a jeho zaměstnanci, například advokátní kanceláří apod.

 

a) za kalendářní rok 2019 – 14 případů

b) od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 – 17 případů

 

3. Souhrnná výše nákladů, které vynaložil povinný subjekt na zastupování ve věcech podle bodu 1 této žádosti výše popsanými externími subjekty

 

Náklady nelze vyčíslit, jelikož externí právní služby jsou hrazeny měsíčním paušálem, přičemž vyřizuje i jiné věci než správní žaloby.

 

4. Počet zaměstnanců KÚÚK, Odboru legislativně-právního, oddělení právního

 

a) k 31. 12. 2019 – 15 zaměstnanců

b) k 30. 6. 2020 – 14 zaměstnanců

 

5. Souhrnná výše povinným subjektem dosud vynaložených nákladů na právní zastoupení ve věci žaloby proti rozhodnutí KÚÚK č. j. KUUK/066663/2020/Pan ve spojení s Rozhodnutím Magistrátu města Mostu ze dne 2. 10. 2019, č.j. MmM/107922/2019/OSČ- P/PŠ, ke dni doručení této žádosti.

 

Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 78 A 12/2020. Náklady nelze vyčíslit, jelikož externí právní služby jsou hrazeny měsíčním paušálem, přičemž vyřizuje i jiné věci než správní žaloby.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 14.9.2020 / 14.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu