Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 24. 8. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

 • vyznačená aktivní zóna záplavového území Doláneckého potoka je navždy?
 • Jaké důkazy potřebujete, aby došlo ke zpochybnění studie?
 • Jednali jste s Povodím Ohře v této věci?
 • Jaký máme volit postup, aby byla studie přepracována?
 • Je ještě v současné době aktuální?

 

 

Odpověď:

Z vašeho dopisu vyplývá, že požadujete poskytnutí odpovědí na následujících dotazy:

 • vyznačená aktivní zóna záplavového území Doláneckého potoka je navždy?

Záplavové území včetně aktivní zóny je vyhlašováno na dobu neurčitou.

 • V jakých případech dochází anebo může dojít k přehodnocení výsledků?

Vymezení záplavového území se může změnit, pokud se změní situace v území nebo podklady pro jeho vyhlášení, tj. například dojde ke změně hydrologických podkladů či ke změně velikosti průtoků a jejich rozložení v čase, vybudují se protipovodňová opatření či jinak se změní výškopisné poměry v území, dojde k upřesnění původních měřických podkladů či odstranění jejich nesprávností a podobně. Důvodem pro změnu záplavového území zásadně nejsou stavební záměry ani potřeby uživatelů jednotlivých pozemků.

 • Jaké důkazy potřebujete, aby došlo ke zpochybnění studie?

Spolehlivým důkazem může být nový návrh na vyhlášení záplavového území v celém rozsahu návrhu původního, zpracovaný v souladu s vyhláškou 79/2018 Sb., jestliže přinese odlišné výsledky. Příčina odlišných výsledků by byla následně podrobena odborné expertize, a pokud by se nesprávnost původních výsledků potvrdila, byla by věc projednána se správcem vodního toku a ten by byl případně vyzván k předložení nového návrhu na vyhlášení záplavového území či na jeho změnu.

 • Jednali jste s Povodím Ohře v této věci?

Jednání se státním podnikem  Povodím Ohře ve věci revize záplavového území Doláneckého potoka jsme nevedli, protože nemáme žádné poznatky o nesprávnosti výchozích měřických a hydrologických podkladů či na jejich základě provedených výpočtů ani o tom, že by návrh na jeho vymezení nebyl v souladu s platnými předpisy. Žádné z Vašich dosavadních podání takové poznatky nepřineslo.

 • Jaký máme volit postup, aby byla studie přepracována?

Záplavové území vyhlašuje vodoprávní úřad výhradně na návrh správce vodního toku. Neznáme žádný zákonný postup, kterým byste mohli přimět správce vodního toku k podání nového návrhu, bude-li přesvědčen, že záplavové území bylo vymezeno ve smyslu platných předpisů správně.

 • Je ještě v současné době aktuální?

Vymezení záplavového území Doláneckého potoka v km 0,000 – 21,900 podle návrhu zpracovaného společností Vodní cesty, a.s. v termínu 11/2007 je aktuální a platné. Informace o přípravě či perspektivě případných aktualizací či změn záplavového území Doláneckého potoka můžete získat u správce vodního toku Povodí Ohře, s.p. 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.9.2020 / 8.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu