Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22. 6. 2020 (nové vyřízení).
 

 
 

Dotaz žadatele:

„K projektové žádosti „Záchrana kulturního dědictví starého Mostu“ žádám o informaci:

1. stavu v podsbírce výtvarného umění“ z 3. 6. 2019

2. příloha „Detailní popis odborné části projektu - restaurování obrazů“

3. „Záznam z metodické, technologické a technické konzultace zaměřené na díla havarijního

4. příloha Závazná stanoviska ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

5. Detailní specifikace prací materiálového průzkumu, transferu, restaurování, vybavení

edukačního restaurátorského ateliéru a podrobný rozpočet - příloha č. 18

6. základní parametry výběru dodavatelů restaurátorů a dodavatelů služeb

7. návrh Partnerské smlouvy“

 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-127195-7/ODK-2020 ze dne 26. srpna 2020 poskytujeme informace k bodu č. 5 žádosti ze dne 22. června 2020 (základní parametry výběru dodavatelů restaurátorů a dodavatelů služeb).

K bodu č. 5 žádosti sdělujeme:

V projektové žádosti je uvedeno: …. Projektový tým ve spolupráci s odborníky žadatele na oblast veřejných zakázek již připravil základní parametry výběru dodavatelů - restaurátorů a dodavatelů služeb potřebných pro realizaci projektu.

Tyto parametry nejsou zatím nikde administrativně definovány v podobě písemných podkladů, ale vycházejí z organizace přípravy projektu, proto jsou také definovány jako ZÁKLADNÍ.

Tzn., že při zpracování projektové žádosti je nutné, aby byly stanoveny základní parametry pro sestavení rozpočtu projektu, vymezeny uznatelné a neuznatelné náklady a proces budoucího zadávání veřejných zakázek.

Na základě společné spolupráce zainteresovaných odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje (regionálního rozvoje, kultury a památkové péče, investičního) byl sestaven rozpočet projektu, byly definovány jednotlivé položky (viz projektová žádost) a způsob jejich budoucí administrace v rámci zadávacích řízení dle zákona  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice KÚÚK č. S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Restaurování 6 obrazů je chápáno jako jeden funkční celek v předpokládané hodnotě přes 3 mil. Kč, tudíž se bude jednat o podlimitní veřejnou zakázku na služby s tím, že se do každé části této VZ (k restaurování každého jednoho obrazu) bude moci přihlásit různý dodavatel.

Ke stanovení parametrů rovněž náleží stanovení podmínek restaurování, což zajistil český partner projektu Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, formou  METODICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ KONZULTACE, ZAMĚŘENÉ NA DÍLA HAVARIJNÍHO STAVU V PODSBÍRCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  ze dne 3. června 2019 a rozhodnutími příslušného správního orgánu památkové péče k obrazům prohlášeným za kulturní památku.

KONKRÉTNÍ podmínky a parametry jednotlivých zadávacích řízení budou řešeny v případě získání grantu.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.9.2020 / 8.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu