Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 9. 8. 2020 (nové vyřízení).
 

 
 

Dotaz žadatele:

1. Příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce je údajným inventurním soupisem z r. 2017, který nesplňuje náležitosti podle zákona o účetnictví. Žádám o informaci o tom, které sbírkové předměty sbírky Muzeum Praga, zapsané v CES, byly vypůjčitelem skutečně fyzicky převzaty na základě seznamu s uvedením inventárních čísel, jehož kopií prosím předložit.

2. Součástí přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce jsou předměty, označené jako ukradené, kterými půjčitel nedisponuje. Vysvětlete, jak mohou být neexistující předměty předmětem výpůjčky.

3. Která vozidla jsou předmětem policejního vyšetřování, z jakého důvodu je vyšetřování vedeno a proč jsou předmětem výpůjčky.

 

Odpověď:

Vážený pane inženýre,

dne 10. 8. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ), ve které nás žádáte o poskytnutí doplňujících informací:

1. Příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce je údajným inventurním soupisem z r. 2017, který nesplňuje náležitosti podle zákona o účetnictví. Žádám o informaci o tom, které sbírkové předměty sbírky Muzeum Praga, zapsané v CES, byly vypůjčitelem skutečně fyzicky převzaty na základě seznamu s uvedením inventárních čísel, jehož kopií prosím předložit.

2. Součástí přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce jsou předměty, označené jako ukradené, kterými půjčitel nedisponuje. Vysvětlete, jak mohou být neexistující předměty předmětem výpůjčky.

3. Která vozidla jsou předmětem policejního vyšetřování, z jakého důvodu je vyšetřování vedeno a proč jsou předmětem výpůjčky.

Po odeslání vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje k výše uvedeným dotazům ze dne 24. 8. 2020, č. j. KUUK/129240/2020/KP/OK/KS, nám byla doručena stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace dle InfZ – Přeprava Praga, dne 26. 8. 2020 pod č. j. KUUK/132134/2020. Krajský úřad Ústeckého kraje znovu výše uvedené informace projednal a zasílá v 7 denní lhůtě opravenou odpověď.

K bodu 1: viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

K bodu 2 : „Součástí přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce jsou předměty, označené jako ukradené, kterými půjčitel nedisponuje. Vysvětlete, jak mohou být neexistující předměty předmětem výpůjčky“.

Vysvětlení:

To, že jsou některé předměty výpůjčky odcizené, neznamená, že fakticky neexistují.

Smlouva o výpůjčce v současné době ještě neobsahuje konkrétní seznam sbírkových předmětů, které se stanou přílohou č. 3 smlouvy o výpůjčce – proces předání není ukončen, akce neustále probíhá. Příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce je založena na poskytnutém

 

inventurním soupisu z roku 2017 vlastníka sbírky. V době uzavírání smlouvy byl jediným možným dokumentem k přiblížení rozsahu sbírky.

Teprve po ukončení předání celé zápůjčky, budou v konečném soupisu uvedeny skutečně vypůjčené předměty.

K bodu 3: viz sdělení o odložení části žádosti

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.9.2020 / 8.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu