Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 30. 7. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

1.     Průřezový a odvětvový rozpočet za rok 2020, stav čerpání k 1. 7. 2020.

 

2.     Kapitálové výdaje v rozsahu název akce, generální dodavatel, generální projektant, doba plnění, hodnota investice, spoluúčast jiných subjektů, smluvní vztah, odpovědná osoba za povinný subjekt i dodavatele.

 

3.     Průměrná měsíční mzda (plat) brutto zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020.

 

4.     Fond FKSP – čerpání za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 včetně pravidel pro jeho užití zaměstnanci povinného subjektu.

 

5.     Kolektivní smlouva v aktuálním znění, počet odborových organizací u povinného subjektu v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce.


6.  Neziskové organizace (spolky, nadační fondy apod.), ve kterých je zřizovatelem nebo účastníkem povinný subjekt v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární

 

 

Odpověď:

Vám sděluji následující informace:

 

1.     Přikládám Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2020.

 

2.     Informace o kapitálových výdajích jsou uvedeny v Rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020.

 

3.     Rok:         průměrná hrubá měsíční mzda: 

       2017                35 560,- Kč

       2018                37 515,- Kč

       2019                39 381,- Kč

      31. 7. 2020       41 332,- Kč

 

4.     Fond FKSP povinný subjekt nemá. Obdobný účel plní Fond zaměstnavatele – viz Kolektivní smlouva.

 

5.     Přikládám Kolektivní smlouvu pro období 2019-2021 vč. Dodatků 1-3 a Výpis z rejstříku odborové organizace. Statutárním zástupcem odborové organizace je paní Ilona Flemrová.

 

6.     Přikládám příslušné Zakládací smlouvy a Výpisy z rejstříku pro o.p.s. s účastí Ústeckého kraje.

 

Povinný subjekt poskytl žadateli informace v listinné podobě, které nezveřejňuje. Povinný subjekt postupoval dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, druhá věta.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.9.2020 / 8.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu