Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 6. 2020 (nové projednání).
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1. Jakým způsobem byl záměr projektu projednán s příspěvkovými organizacemi a proveden výběr projektového partnera

7. platná dokumentace, podle které probíhalo restaurování v souladu s českými právními předpisy

8. restaurátorské práce

…“.

 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-120065-5/ODK-2020 přílohou posíláme požadované informace v bodu 1 (jakým způsobem byl záměr projektu projednán s příspěvkovými organizacemi a proveden výběr projektového partnera), bodu 7 (platná dokumentace, podle které probíhalo restaurování v souladu s českými právními předpisy) a bodu 8 (restaurátorské zprávy).

K bodu č. 1

V příloze posíláme zápisy z pracovního jednání k přípravě projektu ze dne 5. 10. 2015 v Ústí n/L, 17. 3. 2016 v Mostě a 22. 3. 2016 v Drážďanech.

K žádosti dále sdělujeme, že Ústecký kraj při přípravě projektu oslovil své příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, Regionální muzeum v Teplicích a Oblastní muzeum v Chomutově, jakožto instituce sbírkovým fondem spádově vázané k oblasti Krušnohoří. Každé z muzeí vybralo pro restaurování tematicky vhodné dílo, které bylo zařazeno do projektu. S ohledem na to, že mostecké muzeum poskytlo nejvyšší počet děl a zároveň chtělo připomenout osobnost Heide Mannlové-Rakové, bylo mu nabídnuto partnerství v projektu.

K bodu č. 7 – požadované informace dáváme do souladu s rozhodnutím MVČR

 

Povinný subjekt uzavřel čtyři smlouvy o dílo na restaurování. Dílo probíhalo dle restaurátorského záměru, který je součástí uzavřených smluv. Tato informace je zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. ID záznam v registru smluv: ID 7891983, ID 8028407, ID 7893195 a ID 8717451.

 

K bodu č. 8 – požadované informace dáváme do souladu s rozhodnutím MVČR

 

V příloze posíláme tři restaurátorské zprávy, které má povinný subjekt v současné době k dispozici:

Madona z Krupky

Trůnící Madona z Litvínova

Deskový obraz Mistra IW.

Restaurátorskou zprávu  - Oltář sv. Barbory nemá zatím KÚÚK k dispozici, protože restaurování stále probíhá.

Dále povinný subjekt sděluje, že při vyřízení žádosti ze dne 10. 6. 2020, proti kterému podal žadatel stížnost na Ministerstvo vnitra ČR, došlo k administrativní chybě, kdy byl žadateli nedopatřením odeslán místo restaurátorské zprávy – Oltář sv. Barbory dokument o díle Svorník se sv. Annou Samotřetí z Mostu, který byl při přípravě projektové žádosti a jednání s lead partnerem projektu pomocným dokumentem. Nejedná se tedy o restaurátorskou zprávu.

Pro ujasnění poskytnutých informací povinný subjekt dále konstatuje, že dle realizace projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří má jako lead partner s finančním plněním na starosti restaurování děl Madona z Krupky, Trůnící Madona z Litvínova, Deskový obraz Mistra IW. a Oltář sv. Barbory. Jelikož restaurování díla Svorník se sv. Annou Samotřetí z Mostu proběhlo bez finančního plnění, na bázi partnerské spolupráce s Hochschule für Bildende Künste Dresden, jsou záležitosti s tím spojené v kompetenci partnera projektu Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o., který má toto dílo svěřené k hospodaření.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.9.2020 / 7.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu