Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 27. 5. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s usnesením ZÚK č. 009/26Z/2020 z 26. 1. 2020 žádám o informaci: 

doklady související se záměrem zpracování žádosti na realizaci podpory bilaterální spolupráce z fondů EH/Norsko, včetně autora záměru, projednání záměru s příspěvkovými organizacemi, výběru účelu spolupráce, sbírkových předmětů a partnera Ústeckého kraje, výběru donátorského státu a realizačního partnera, schválení cesty a výběru účastníků bilaterálního setkání, …“.

 

Odpověď:

Vážený pane,


na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-118970-5-5/ODK-2020 posíláme požadované informace týkající se bodu č. 1 v rozsahu projednání záměru s příspěvkovými organizacemi, výběru účelu spolupráce, sbírkových předmětů a partnera Ústeckého kraje, výběru donátorského státu a realizačního partnera, schválení cesty a výběru účastníků bilaterálního setkání.

Dne 16. 10. 2018 byl v Oblastním muzeu v Mostě, příspěvkové organizaci, veřejnosti slavnostně zpřístupněn obraz „Bůh Mamon“ od Alfonse Muchy. V průběhu akce zástupci zřizovatele a muzea diskutovali možnosti restaurování velkoformátových obrazů, které má muzeum v depozitářích. Jelikož bylo v této době již avizováno vyhlášení dotačních programů Fondů EHP a Norska v programovém období 2014 – 2021, začal být na tomto základě připravován projekt. Sbírkové předměty vhodné pro žádost o dotaci vybralo ze své sbírky muzeum, které se tak stalo i partnerem projektu.  

Dne 27. 5. 2019 upořádalo Ministerstvo kultury ČRjako partner programu, ve spolupráci s The Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví  v programu „Kultura“. Cílem semináře bylo navázání vzájemných kontaktů pro vytvoření partnerské  spolupráce  pro plánové projekty mezi potenciálními žadateli z České republiky a zástupci Norska, Islandu a Lichtenštejnska, jako možnými partnery. Zde zástupce mosteckého muzea navázal spolupráci s Akademií v Reykjavíku na Islandu, která se tak stala partnerským donorem.

Pracovní cestu účastníků bilaterárního setkání schválil ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milan Zemaník, který má schvalování zahraničních pracovních cest ve své pravomoci. Za Ústecký kraj byl jako účastník bilaterárního setkání vyslán vedoucí svodného odboru, který zajišťuje agendu v oblasti kulturního dědictví a za partnera projektu byla vyslána tehdejší vedoucí oddělení umění mosteckého muzea, která měla v gesci vybraná umělecká díla.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.9.2020 / 7.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu