Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 12. 8. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti se smlouvou o poskytnutí dotace na realizaci přeshraničního projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ č. 100289027 a názorem nadřízeného orgánu, vyjádřeným v bodě 22 rozhodnutí o odvolání čj. MV-120065-5/ODK-2020 k bodu 2 žádám o informaci:

 

1. Schválení smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery, která měla být podle usnesení RÚK č. 150/11R/2016 ze dne 4. 5. 2016ÚK předložena členkou rady ÚK Jitkou Sachetovou zastupitelstvu ÚK do 27. 6. 2016. Žádám o předložení kopie úplného návrhu usnesení včetně důvodové zprávy a usnesení o jeho projednání a schválení.

 

Dále žádám o informaci:

 

2. Doklad o předložení dopisu Spolku přátel Galerie Benedikta Rejta z 7. 6. 2020 ve věci nesouhlasu s odpovědí hejtmana ze dne 5. 5. 2020 Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020 a o jeho projednání. Předložte kopii zápisu z jednání ZÚK.“

 

Odpověď:

K bodu č. 1

V příloze posíláme materiál včetně důvodové zprávy, který byl předložen ZÚK dne 27. 6. 2016. Jedná se o usnesení ZÚK č. 118/30Z/2016, které je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup www.kr-ustecky.cz.

 

K bodu č. 2 

V příloze posíláme zápis z jednání ZÚK ze dne 22. 6. 2020.

Dále sdělujeme, že veškeré dopisy adresované ZÚK jsou zastupitelům doručovány elektronicky před zasedáním (tak jak jsou doručeny na KÚÚK),  aby se k nim mohli zastupitelé na zasedání vyjádřit. Dopis Spolku přátel Galerie Benedikta Rejta byl zaslán zastupitelům dne 19. 6. 2020. Zastupitelé se k dopisu na zasedání nevyjádřili.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 2.9.2020 / 2.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu