Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 10. 8. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s usnesením ZÚK č. 99/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 a rozhodnutím MV ČR čj. MV-112498-2/ODK-2020 žádám o informaci:

1. Popis postupu předcházejícího usnesení/rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 99/31Z/2016 o přijetí daru umělecké sbírky „Florsalon“, tzn. popis kroků, které povinný subjekt učinil před předložením věci k rozhodnutí zastupitelstvu (výčet jednání s dárci, s GVÚ Most p.o., služební cesty k jednání a revizi sbírky a stanovení celkové hodnoty) doložený kopiemi dokumentů.

2. Darovací smlouva schválená usnesením č. 19/31Z/201; Příloha č. 1 k darovací smlouvě–předávací protokol; Dodatek č. 1 k darovací smlouvě; Neschválený návrh dodatku č. 2 k darovací smlouvě; korespondence s dárci a jimi předložené návrhy po neschválení dodatku č. 2; návrh konečné verze smlouvy, kterou odmítli dárci podepsat (viz prohlášení tiskové mluvčí ÚK v Žateckém a lounském deníku z 1. 6. 2018 v podané informaci k prezentaci záměru), vše doložené kopiemi dokumentů.

3. Konkrétní položkové vyčíslení nákladů Ústeckého kraje na služební cesty, náklady na opravy a provoz neúčelně pořízené nemovitosti, doložené příslušnými dokumenty (cestovní příkazy vč. vyúčtování cest, smlouvy, faktury).“

 

Odpověď:

K Vaší žádosti sdělujeme:

 

K bodu č. 1

Popis kroků:

V květnu 2016 obdržel Ústecký kraj prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK nabídku daru manželů Ing. Petra Zemana a Evy Kunstové – umělecké sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog s minulostí“ (dále jen „dar“), do vlastnictví Ústeckého kraje. Nabídka byla dne 27. 6. 2016 předložena Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání, které nabídku daru vzalo na vědomí a uložilo Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zpracování materiálu ve věci nabytí daru do vlastnictví Ústeckého kraje a předložit jej k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Tak se i stalo dne 5. 9. 2016, kdy byl materiál k přijetí daru předložen ZÚK k projednání.

Výčet jednání s dárci, s GVÚ Most p. o., služební cesty k jednání a revize sbírky a stanovení celkové hodnoty nemá KÚÚK k dispozici. K nabídce daru nebyl veden žádný samostatný spis (nejednalo se o řízení dle správního řádu). Kompletní revize sbírky byla plánována v rámci jejího postupného přebírání, tudíž hodnota nebyla předem stanovena. Sami dárci ocenění sbírky nepředložili. Jednání s dárci zajišťoval tehdejší vedoucí odboru kultury a památkové péče  KÚÚK Mgr. Spála. S ohledem na pobyt dárců v zahraničí, dělo se tak telefonicky a e-mailem. S tehdejším vedením Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizací, bylo budoucí svěření sbírky do hospodaření předjednáno ústně. Byly prověřeny výplaty případných cestovních náhrad zaměstnanců odboru kultury a památkové péče KÚÚK v této věci, a to v období od 1. 5. 2016 až do 31. 8. 2016. Nebyly nalezeny žádné doklady k vyúčtování pracovních cest. Pokud proběhlo jednání v Žatci či v Mostě, služební cesta nepřesáhla 5 hodin, a tudíž není uložena ve vyúčtování cestovních výdajů. Nelze tedy požadovaný výčet doložit.

 

K bodu č. 2

Darovací smlouva schválená usnesením č. 19/31Z/2016 je součástí usnesení a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup www.kr-ustecky.cz

Příloha č. 1 k darovací smlouvě  - předávací protokol – tento dokument nemá KÚÚK k dispozici, protože nebyl nikdy vyhotoven.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě je součástí usnesení ZÚK č. 057/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup www.kr-ustecky.cz

Korespondence s dárci a jimi předložené návrhy po neschválení dodatku č. 2 nemá KÚÚK k dispozici. Žádné návrhy od dárců nebyli ústeckému kraji předloženy.

Neschválený návrh dodatku č. 2 posíláme v příloze.

Návrh konečné verze smlouvy – žádná konečná verze smlouvy nebyla vyhotovena. Byla vyhotovena darovací smlouva a dva dodatky.

 

K bodu č. 3

Část žádosti ve smyslu „nákladů Ústeckého kraje na náklady na opravy a provoz neúčelně pořízené nemovitosti, doložené příslušnými dokumenty (smlouvy, faktury)“ byla odložena sdělením žadateli, jelikož požadovaná informace nespadá do působnosti povinného subjektu.

Co se týká vyčíslení nákladů na služební cesty, tak zde platí komentář viz bod č. 1.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 25.8.2020 / 25.8.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu