Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 10. 9. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážení,

tímto žádám o poskytnutí informace, zda dne 27. 9. 2018 na autobusové lince z Třebívlic do Lovosic byla vypravena náhradní autobusová doprava za autobusovou dopravu, kterou zde měla provozovat společnost TD BUS a.s. Kdo tuto náhradní autobusovou dopravu provozoval a v jakých časech.“.

 

Odpověď:

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme následující informace:

V rámci standardního prošetřování Vaší žádosti jsme identifikovali „autobusovou linku z Třebívlic do Lovosic“ provozovanou v loňském roce jako linku č. 660 Lovosice-Třebenice- Třebívlice-Libčeves-Most.

Zároveň jsme byli nuceni se vypořádat s termínem „náhradní autobusová doprava“ neboť náhradní autobusová doprava (NAD) je veřejná linková autobusová doprava provozovaná namísto dočasně přerušené drážní dopravy (tramvajové, trolejbusové či železniční včetně speciální - metro). Náhradní autobusovou dopravou by mohla být i doprava nahrazující jiný druh dopravy (například leteckou nebo vodní), avšak s nimi český Zákon o silniční dopravě (111/1994 Sb.) v definici nepočítá – náhradní dopravu definuje v § 2 odst. 13 a upravuje v § 18c.

Vycházíme z předpokladu, že jste neměla na mysli výše uvedený druh autobusové dopravy, protože ten v relaci Třebívlice-Lovosice v uváděný den provozován nebyl.

V roce 2018 měl Ústecký kraj uzavřený následující smluvní vztah pojící se s dopravní oblastí Lovosice-Louny a dotčenou linkou č. 660 s dopravcem TD BUS a.s. (právní nástupce původního dopravce BusLine a.s.):

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Lovosice-Louny, č. 14/SML1335/SoVS/DS, smlouva uzavřená dne 3. 6. 2014.

 

Dle dostupných informací vycházejících z měsíčního výkazu výkonů a tržeb za měsíc září 2018 konstatujeme, že přepravu cestujících na výše uvedené lince 660 zajišťoval dopravce TD BUS a.s. následujícím způsobem:

 

Spoj 107 byl odjet pouze do Bělušic pro poruchu autobusu

Spoje 104, 105, 111, 112, 119, 120, 125, 126, 131, 132, 133 a 134 byly realizovány zálohovým vozidlem

Ostatní spoje platného jízdního řádu v té době byly ze strany dopravce vykázány jako standardně odjeté

 

Využité zálohové vozidlo mělo následující parametry:

Název vozidla: IVECO Crossway

Datum první registrace: XII-14

RZ vozidla: 5L1 5028

Evidenční číslo: 494

Celková kapacita: 88 míst

Barva: zelená

Druh pohonu: nafta

Délka: 12 m

Nízkopodlažnost: ano

Klimatizace: ano

 

Při zjišťování dat jsme vycházeli z dobré víry, že dopravce jakožto jedna ze smluvních stran dobrovolně uzavřeného smluvního vztahu poskytuje pravdivé informace v rámci povinností ukotvených ve smlouvě. Dopravce měl dle článku 6 (normy kvality) za povinnost vést elektronicky záznamy o poloze vozidel, bohužel uchovávání záznamů bylo časově omezeno na tři měsíce následující po příslušném kalendářním měsíci. S odkazem na výše uvedené nelze již tedy dodaná data zpětně ověřit.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.9.2019 / 30.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu