Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2018 - II. část dotace

logo ÚK
Prosinec/2018

Kontaktní osoba:
Ing. Drahoslav Tesař
tel.:475 657 113
email: tesar.d@kr-ustecky.cz
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016
 

 
 

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MVGŘ HZS ČR“)Vám prostřednictvím Ústeckého kraje poskytuje účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018 (viz příloha č. 1 a 2). Finanční prostředky Vám budou v nejbližších dnech převedeny na Váš účet. Podmínky pro použití účelové neinvestiční dotace dle jednotlivých bodů, na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018 jsou uvedeny v „Zásadách poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, které jsou přílohou č. 3, tohoto dopisu.


Přijaté finanční prostředky zaúčtujte v příjmech na položku 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu). Výdaje je třeba sledovat pod účelovým znakem 14004 (Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Obec jako příjemce prostředků účelové neinvestiční dotace je povinna uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 


Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou účelovou neinvestiční dotaci vypořádat s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14, odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), (dále jen „vyhláška“). Vypořádání zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7A vyhlášky (příloha č. 4), na krajský úřad nejpozději do 5. února 2019 (prostřednictvím datové zprávy t9zbsva ). Ve stejném termínu provede převod nevyčerpaných finančních prostředků, z poskytnuté účelové neinvestiční dotace, na účet kraje. 


Pro úplnost připomínáme, že termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje se rozumí již připsání finančních prostředků na účet kraje. To znamená, pokud obec má účet vedený u jiného bankovního ústavu než je Česká spořitelna, a.s. je třeba při převodu nevyčerpaných prostředků počítat minimálně s dvoudenním prodlením, než budou prostředky připsány na účet kraje. Nevyčerpané účelové prostředky převedené po námi stanoveném termínu se stávají zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., resp. se jedná o porušení rozpočtové kázně. Prostředky zaslané po termínu finančního vypořádání kraj zašle obci zpět a obec tuto situaci řeší prostřednictvím finančního úřadu jakožto porušení rozpočtové kázně s případnými důsledky podle § 44a.

 
Zodpovídá: Ing. Marcel Kucr, DiS.
Vytvořeno / změněno: 23.10.2017 / 4.12.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu