Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Vyrozumění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

logo ÚK
Rada Ústeckého kraje schválila dotace na výměnu nových kotlů žadatelům, jejichž žádosti byly řádně zaregistrovány a kladně posouzeny z hlediska formální správnosti, úplnosti a to v souladu s podmínkami programu. Částka 30 milionů korun byla vyčerpána za devět dní. O přiznání dotace budou úspěšní žadatelé vyrozuměni písemnou formou společně s výzvou k předložení potřebných dokladů k podpisu smlouvy.
Tisková zpráva ze dne 14. července 2014
 

 
 

Do 5. výzvy Společného programu na podporu výměny kotlů mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem bylo celkem podáno 614 žádostí. Příjem žádostí byl zahájen 12.května 2014 a ukončen 22. května 2014, kdy došlo k předčasnému vyčerpání celkové alokované částky 30 milionů korun.

 

Celkem 303 přijatých žádostí bylo předáno k další administraci Státnímu fondu životního prostředí České republiky.  Zbylých  311 žádostí zkontroloval odbor životního prostředí a zemědělství. Ty žádosti, které odporovaly podmínkám dotačního programu, byly z další administrace vyřazeny. Celkový počet Ústeckým krajem registrovaných a tedy i akceptovaných žádostí ke dni 9. 7. 2014 je 292, 8 žádostí bylo vyřazeno. Do přehledu není zahrnuto zbývajících 11 žádostí, které slouží jako náhradníci.

Dotace bude poskytována maximálně ve výši 15 000 – 60 000 Kč dle zvoleného typu kotle a bude poskytována v souladu se Zásadami Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

 

Informace pro úspěšné žadatele budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Úspěšní příjemci teď budou mít od obdržení rozhodnutí 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení kompletních dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran obdrží žadatel do 30 dnů dotaci na svůj účet.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2014 / 14.7.2014 | Účinnost od-do: 14.7.2014-14.8.2014
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média - OMK
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu