Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Fond vodního hospodářství 2014

Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, tel. 475 657 637, e-mail: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz
 

 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 86/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 aktualizované znění Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).

Žádosti budou přijímány dle čl. 3 odst. 5 písm. a) Zásad na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje, kde bude uveden termín uzávěrky pro přijímání žádostí. Žádosti musí splňovat podmínky specifikované dle čl. 2, 3 a 4 Zásad, musí být podány na předepsaném formuláři uvedeném v příloze č. 1 Zásad, spolu s přílohami definovanými v čl. 2 odst. 5) Zásad.

Zveřejnění výzvy pro zahájení příjmu žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2014 a to zejména s ohledem na implementaci úpravy poskytování podpor de minimis s účinností od 1. ledna 2014 stávajícího nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a dále na postupné doplňování finančních prostředků na účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Gabriela Jelínková
Vytvořeno / změněno: 20.1.2014 / 20.1.2014
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu