Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Rozvoj krajeCesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Propojení VaV pro MSP

 

O projektu

 

 
 

TABlogos_CEEUerdf_forweb_01.jpg

Projekt

 „Take a Breath! – Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution“

 „Nadechni se! – Aktivity směřující ke zmírnění zdravotních dopadů ze znečištění ovzduší“

 

Popis projektu

Světová zdravotnická organizace označila znečištění ovzduší za hlavní problém současnosti, zejména v regionu střední Evropy. Všechny partnerské regiony (a města) projektu jsou silně průmyslové s velkou populací a znečištění ovzduší je zde způsobeno 3 hlavními zdroji – průmyslem, dopravou a vytápěním domácností. Ve všech těchto regionech překračuje znečištění ovzduší veškeré limity.

Projekt TAB se zaměřuje na snižování hladiny znečištěného ovzduší. Hlavním cílem projektu je snížit vliv všech tří výše uvedených zdrojů znečištění na kvalitu života místních obyvatel. Specifickým cílem projektu je vytvoření nástrojů, které povedou ke snížení škodlivých vlivů znečištěného ovzduší na místní a regionální úrovni.

Heslem projektu TAB je: „Maximalizovat pozitivní účinek na životní prostředí při minimálním negativním dopadu na ekonomickou aktivitu a regionální rozvoj“.

Výsledky a přínosy projektu

Výsledkem projektu bude především:

-         snížení negativních dopadů znečištění ovzduší v městech a regionech,

-         zvýšení kvality ovzduší na nadnárodní úrovni,

-         zvýšená pozornost věnovaná zdravotním rizikům plynoucím ze znečištěného ovzduší,

-         zlepšené územní plánování ve smyslu snížení vlivů znečištění ovzduší na občany,

-         propagace udržitelné politiky a legislativy na místních a regionálních úrovních v oblasti znečištěného ovzduší,

-         zvýšení povědomí společnosti, vlády a průmyslových organizací o problémech spojených se znečištěním ovzduší.

Pilotní akce

Projekt zahrnuje tři pilotní aktivity:

-         kampaň na zvýšení obecného povědomí,

-         aktivity pro letní a zimní smogová období,

-         vylepšení územního plánování ve smyslu rozmístění průmyslových a rezidenčních oblastí.

Výstupy a nástroje

Konkrétními výstupy a nástroji vytvořenými projektem budou:

-         nadnárodní nástroj“Virtuální observatoř“ harmonizující monitorovací systémy, zavádění a přizpůsobování akčních plánů na místní a národní úrovni,

-         znalostní platforma „Středoevropská platforma zdravého životního prostředí“,

-         „Společná nadnárodní strategie“ pro využití akčních plánů v oblasti znečištěného ovzduší

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou zejména:

-         obyvatelé partnerských měst a regionů,

-         veřejné orgány na regionální, národní i evropské úrovni zejména v oblasti ekologie,

-         relevantní evropské sítě a iniciativy,

-         národní a evropské neziskové organizace působící v oblasti zdraví a ekologie,

-         nemocnice včetně lékařů a dalšího zdravotnického personálu,

-         organizace reprezentující sektor průmyslu a dopravy,

-         další středoevropské oblasti, které čelí podobným problémům.

Projektový partneři

Główny Instytut Górnictwa (Central Mining Institute)                                                 (Lead Partner)

Katowice, Poland                                                                             

 

Országos Környezetegészségügyi Intézet                                                                  (Partner 2)

(National Institute of Environmental Health /NIEH/)

Budapest, Hungary

 

Ústecký kraj (Usti Region)                                                                                              (Partner 3)

Ústí nad Labem, Czech Republic

 

Várpalota Város Önkormányzata (Municipality of Várpalota)                                    (Partner 4)

Várpalota, Hungary                                                                         

 

Istituto per le piante da legno e l'Ambiente                                                                 (Partner 5)

(Forestry and Environment Institute)                                                            

Torino, Italia

                              

ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.

(ERICo Velenje Environmental Research                                                                  (Partner 6)

and Industrial Co-operation Institute)

Velenje, Slovenia

 

Mestna občina Velenje (Municipality of Velenje)                                                        (Partner 7)

Velenje, Slovenia

 

Urząd Miejski w Sosnowcu  (Municipality of Sosnowiec)                                        (Partner 8)

Sosnowiec, Poland

Partneři Ústeckého kraje v Platformě zdravého životního prostředí (stakeholders)

Statutární město Ústí nad Labem

Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem, fakulta ŽP

Český hydrometeorologický ústav, pracoviště Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Český svaz ochránců přírody

Teplárna Trmice, a.s.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Město Most

Město Teplice

Severočeské doly,a.s.

Iniciativa STOP Prach

Trvání projektu

36 měsíců

 

Náklady projektu (financováno z EU - ERDF)

Celkové náklady projektu:                                                                                                           1 973 440,- EUR

Rozpočet Ústeckého kraje:                                                                                                            270 440,- EUR

Z toho spolufinancování z vlastních zdrojů:                                                                                    40 566,- EUR

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Věra Frimlová – odbor regionálního rozvoje, oddělení fondů a programů EU, tel.: +420 475 657 650, frimlova.v@kr-ustecky.cz

Ing. Marcela Holečková,CSc – odbor regionálního rozvoje, oddělení fondů a programů EU, tel.: +420 475 657 566, holeckova.m@kr-ustecky.cz

Ing. Anna Lehká – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje, tel.: +420 475 657 451, lehka.a@kr-ustecky.cz

 

 

http://www.central2013.eu

http://tabproject.eu

 

 

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 25.6.2012 / 25.6.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu