Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna

 

 
 

Elektronické podání prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu:

epodatelna@kr-ustecky.cz

Co je elektronická podatelna:

Elektronická podatelna Krajského úřadu Ústeckého kraje je určena pro příjem všech elektronických podání ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích.

Možnosti elektronického podání

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu  epodatelna@kr-ustecky.cz.
 2. Prostřednictvím datové schránky (ID: t9zbsva).
 3. Na technickém nosiči dat (CD, DVD), který Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání

Přípustné formáty elektronického podání vycházejí z  vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

 • Přípustné formáty elektronického podání prostřednictvím e-mailu či datové schránky:
  pdf, xml, fo, zfo, htm, html, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd

Jednou zprávou zasílejte podání v pouze v jedné věci. Pokud součástí jednoho podání je více el. dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími el. přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Příjem a zpracování elektronického podání

Obdrží-li elektronická podatelna el. podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou – viz text níže. 

Potvrzení příjmu podání – automatická generovaná odpověď z elektronické podatelny

Vzor

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

 

Zaslali jste e-mail na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz.

 

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny.

 

Sumarizace:

Datum prijeti:

Predmet zpravy:

 

Prejeme Vam prijemny den

 

Ustecky kraj

Potvrzení příjmu doručení elektronického podání

Vzor

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

 

 

Zaslali jste e-mail na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz. Vas e-mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych vnitrnich pravidel.

 

Sumarizace:

Datum prijeti:

Predmet zpravy:

Cislo zpravy:

 

Prejeme Vam prijemny den

 

Ustecky kraj

Příjem a zpracování elektronických podání:

Po přijetí elektronického podání je postup zpracování řízen interním předpisem. Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost el. podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. nepovolený formát zprávy, porušený soubor, přítomnost viru, nečitelnost, aj.).

Podání, která  lze  podat v elektronické podobě:

 

Elektronická podání, která musí být opatřena elektronickým podpisem:

 • Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Stížnost podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (od 1. 1. 2011 podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
 • Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 109/20002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů


Podání lze podle § 37 odst. 4 správního řádu učinit také jiným technicky možným způsobem (např. elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu). Toto podání je však třeba do pěti dnů potvrdit nebo doplnit řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.

 

Elektronická podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Podnět podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím může být podána bez uznávaného elektronického podpisu, avšak pouze prostřednictvím elektronické podatelny. Není-li takto podána, nepovažuje se za žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Podnět (např. § 42 nebo § 94 odst. 1 správního řádu) není podáním (§ 37 správního řádu), a proto podnět bez uznávaného elektronického podpisu je podnětem řádným a úřad jej bezodkladně vyřídí zákonem upraveným způsobem.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu kohout.j@kr-ustecky.cz, event. volejte na tel. č. 475 657 328. Dotazy týkající se provozu el. podatelny jsou vyřizovány mimo pořadí Odborem informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, formou a způsobem, který je odpovídající k povaze věci (dotazy).

 

 
Zodpovídá: Bc. Jana Soukupová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2012 / 26.8.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu