Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Portál rozvoje venkovaCesta: Titulní stránka > Portál rozvoje venkova > Mikroregiony > Mikroregion Cínovec

 

O projektu

 

 
 

Logo ERDF a Cíl3 

 

Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 

Program:   Operační program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Prioritní osa:   č.2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Oblast podpory:   č. 2.1 Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraniční hospodářských struktu
Vedoucí partner (LP):   Ústecký kraj
Projektový partneři:   Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Trvání:   01.08.2011 -  31.01.2014
Celkový rozpočet:   10 268 175 Kč
Rozpočet LP:   9 754 775 Kč
Rozdělení financování:   85% ERDF, 10% vlastní financování , 5% státní rozpočet ČR

 

Výchozí situace a popis aktivit

VaV a inovace produktů a procesů jsou dnes v Evropě velmi nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Oblasti bývalé vnější hranice EU byly znevýhodněny a tyto deficity se postupně odstraňují. ÚK v této oblasti patří k nejslabším v Česku. Nedostatečné jsou struktury, investice do VaV i lidské zdroje ve VVI. V Sasku je situace díky přítomnosti VŠ a výzkumným institutům výrazně příznivější. Spolupráce mezi VaV a firmami, zejména v příhraničí je slabá.

Hlavní aktivity projektu

1. cíl:Navázání kooperací mezi VVI institucemi, MSP a VŠ, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Opatření:sledování nabídky výsledků VVI institucí a zjištění potřeb firem. Kvůli nízké aktivitě VVI institucí v příhraničí (zejm. na č. straně) bude nezbytné výsledky VVI přinést i z regionů mimo dotační území.
2.cíl:Přínos k zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků pro oblast VVi ve firmách. Opatření:Výměna zkušeností a medot na obou stranách, konference, odbor. workshopy. veletrhy. koop.burzy, představení sítí a příkladů goog-practice prpo zavádění inovací v MSP, přeshraniční setkání, nabídka praktik pro studenty a absolventy.
 
 

Realizaci projektu za LP zajišťuje:    Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Kontaktní osoby:         Ing. Jana Nedrdová, +420 475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz

                                   Ing. Jan Sixta, CSc., +420 737 203 642, sixta.j2@kr-ustecky.cz

 

Oficiální webové stránky projektu:   www.icuk.cz

 

loga VaV

 
Zodpovídá: Ing. Ondřej Kouda
Vytvořeno / změněno: 16.8.2011 / 16.8.2011
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu