Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Rozvoj krajeCesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Propojení VaV pro MSP

 

Kalmetizace (TRN)

 

 
 

 

Opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou - kalmetizace

          Činnosti související s preventivními opatřeními v této oblasti jsou upraveny vyhláškou č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále vyhláška č. 224/2002 Sb.). Rozsah činností a způsob hrazení prostředků jsou dále upraveny Metodikou ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 224/2002 Sb. a Metodickým postupem ministerstva financí k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb.

          V případě, že má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu s orgánem příslušným k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, hradí výdaje za činnosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 224/2002 Sb. a souvisejících předpisech stát prostřednictvím orgánu příslušného k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

          Kalkulace nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou je v termínu stanoveném vyhláškou č. 224/2002 Sb. a souvisejícími předpisy předkládána na předepsaných tiskopisech místně příslušnému krajskému úřadu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Dokumenty - jsou ke stažení (včetně metodiky - viz níže) .Pro poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji je fakturační adresa a adresa pro zaslání vyplněných formulářů uvedena zde:


Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 3.10.2008 / 1.11.2016
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu