Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Registrace poskytovatele sociálních služeb

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.11.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 19.11.2007(v původním znění):

 

Věc:     Žádost o informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném

         přístupu k informacím a jeho pozdějších předpisů, ve

         věci registrace poskytovatele pečovatelských služeb

 

Obecní úřad (OÚ) Lhotka nad Labem je, coby vlastník tzv. Pečovatelského domu, poskytovatelem sociálních služeb, přičemž tyto služby poskytoval již před nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně se jedná o poskytování pečovatelských služeb v Pečovatelském domě, kde za tím účelem OÚ Lhotka n/L zaměstnává jednu pečovatelku.

 

Vzhledem k tomu, že jsem Pečovatelský dům spravovaný OÚ Lhotka n/L nenašel v registru poskytovatelů sociálních služeb a ani v adresáři zařízení soc. služeb uveřejněných na internetových stránkách MPSV, žádám Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací:

 

1. Podal OÚ Lhotka nad Labem žádost o registraci sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? Pokud ano, kdy tak učinil?

 

2. Bylo OÚ Lhotka nad Labem vydáno oprávnění k poskytování sociálních služeb (registrace) dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?

Pokud ano, tak pro jaké konkrétní služby a kdy tak bylo učiněno?

 

3. V případě, že OÚ Lhotka nad Labem nepodal žádost o registraci soc.

služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., je oprávněn zaměstnávat pečovatelku za účelem poskytování pečovatelských služeb v Pečovatelském domě?

 

 

Odpověď ze dne 20.11.2007:

 

Vážený pane,

 

k níže uvedeným dotazům uvádím:

 

k bodu č. 1 - od statutárního orgánu Obecního úřad Lhotka nad Labem Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚ ÚK) k dnešnímu dni neeviduje žádost o registraci sociálních služeb

 

k bodu č. 2 - vzhledem k tomu, že Obecní úřad Lhotka nad Labem nesplnil podmínky uvedené v § 79 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon), nemohl registrující orgán (KÚ ÚK) vydat rozhodnutí o registraci.

 

k bodu č. 3 - v souladu s ustanovením § 78 zákona lze sociální služby poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, není-li v § 83 a § 84 stanoveno jinak ( ustanovení § 83 a §84 se nevztahuje na Vámi popisovaný případ); toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.

 

 

Připravila: Ing. Jitka Pémová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí oddělení sociálně-zdravotní péče

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 487

pemova.j@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.11.2007 / 23.11.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu