Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

 

Informace o podnicích provozujících výherní hrací automaty v Ústeckém kraji

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.10.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 18.10.2007(v původním znění):

 

Žádám o poskytnutí informací (nejlépe elektronicky, pokud je tak možno) o podnicích provozujících hazardní hry. Prosím tímto o informace o

1.       Počtu těchto podniků (kasina, herny, hostince s výherními automaty atd.) na území Vašeho kraje a jejich prostorové rozložení v kraji.

2.       Počtu provozovaných výherních automatů celkem.

3.       Výši správního poplatku (i ostatních) za VHP.

4.       Sumu poplatků vybraných za VHP (všechny dostupné údaje)

5.       Jakékoli jiné informace týkající se obsahu této žádosti.

 

V případě, že není možné poslat mi tyto informace elektronicky (např. z důvodu, že jsou archivovány pouze v listinné podobě), prosím o informování o této skutečnosti a nějakého jiného možného řešení (např. možnosti nahlédnout do spisu pouze osobně apod.)

 

Informace budou použity v mé bakalářské práci.

 

Předem Vám děkuji za ochotu a spolupráci.   

 

Odpověď ze dne 30.10.2007:

 

Vážený pane Kováři,

 

děkuji za Váš e-mail ze dne 18.října 2007, kterým žádáte o poskytnutí informací o podnicích provozujících hazardní hry. K Vašim dotazům sděluji následující:

 

K dotazu č.1

Krajský úřad Ústeckého kraje nesleduje počty podniků s umístěnými výherními hracími přístroji. Nemůžeme Vám tudíž sdělit, jak jsou takovéto podniky prostorově na území kraje rozloženy.

 

K dotazům č. 2 a  3

Správní poplatky za povolení provozování VHP se vážou k délce provozu takto:

3 měsíce provozu – 1 VHP – 10 000,- Kč

6 měsíců provozu – 1 VHP - 16 000,- Kč

1 kalendářní rok – 1 VHP – 30 000,- Kč

 

V praxi to znamená, že budˇ mohou být za 1 kalendářní rok 4 různé VHP s povolením provozu vždy na 3 měsíce, nebo jen 1 VHP provozovaný celý rok. Krajský úřad u VHP sleduje pouze vybrané správní poplatky.

 

K dotazu č. 4

Vzhledem k tomu, že Vámi nebylo určeno časové období pro sledování těchto údajů, sdělujeme Vám, že disponujeme údaji od roku 2002 do roku 2006. Období kalendářního roku bude sumarizováno až v únoru 2008. Upozorňujeme, že máme k dispozici pouze údaje o vybraných správních poplatcích, nikoliv o místních poplatcích.

 

K dotazu č. 5.

Jiné informace nám nejsou známy.

 

Část odpovědi z roku 2003 pro jiného žadatele:

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává, na základě žádosti, obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti.

Pojem přenesená působnost je podrobně definován v § 61 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o státem svěřenou působnost v základním rozsahu, a to ve věcech, které stanoví zvláštní zákony.  Je vykonávána orgány obce ve svém územním, nebo-li správním obvodu.            Dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány,  orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. 

 

 

Připravila: Lucie Jarolímková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 740

jarolimkova.l@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 30.10.2007 / 30.10.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu