Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Zdravotnictví a sociální péčeCesta: Titulní stránka > Zdravotnictví a sociální péče > Oblast sociálních věcí > Informace pro občany > Informace o poskytovatelích sociálních služeb > Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

 

Spolupráce intervenčního centra s dalšími subjekty při řešení problematiky domácího násilí

 

 
 

Spolupráce intervenčního centra s dalšími subjekty při řešení problematiky domácího násilí

 

Aby se osobám ohroženým domácím násilím dostalo včasné, účinné a komplexní pomoci, je třeba aby subjekty zainteresované na řešení problematiky vzájemně jednaly v součinnosti. Spolupráce a vzájemná informovanost mezi subjekty, které řeší v regionech problematiku domácího násilí, a intervenčním centrem probíhá formou interdisciplinární spolupráce. 

Interdisciplinární tým v každém regionu je tvořen zástupci subjektů, které řeší problematiku osob ohrožených domácím násilím: Policie ČR, Městská/obecní policie, orgán sociálně právní ochrany dítěte, přestupková komise, soud v rámci trestního či civilního řízení, Probační a mediační služba, zdravotnická zařízení, manželské poradny, azylová zařízení, krizová centra a občanské poradny.

Iniciátorem a realizátorem interdisciplinární spolupráce je zejména intervenční centrum v Ústí nad Labem, které má zkušenosti s ověřováním modelu interdisciplinárních týmů v Ústí nad Labem v letech 2005 – 2007. Koordinátor spolupráce na krajské úrovni pak úzce spolupracuje s některým zástupcem organizace  zastoupené v týmu – regionálním koordinátorem.

 

Interdisciplinární tým se věnuje těmto činnostem:

 

  • zajišťuje včasnou, účinnou a komplexní pomoc osobě ohrožené domácím násilím
  • zpracovává regionální mapu služeb – každý ze zúčastněných subjektů zná své povinnosti, oprávnění a možnosti při kontaktu s případy domácího násilí. O jednotlivých místních službách a organizacích informuje veřejnost. Organizace zkvalitňují kontakt s klientem, hledají způsob předávání klientů, vytvářejí si metodiky péče o klienty v rámci regionu a specifických podmínek a možností regionu.
  • zajišťuje výcviky a školení pracovníků zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí v regionu
  • eviduje a dokumentuje případy domácího násilí, shromažďuje a vyhodnocuje data od jednotlivých subjektů
  • zajišťuje  propagační a mediální kampaně, které informují veřejnost o možnostech pomoci při řešení problematiky domácího násilí v regionu

 

Pilíři interdisciplinární spolupráce vyplývající ze zákona č. 135/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, jsou Policie ČR, intervenční centrum, justice a orgány sociálně-právní ochrany dětí..

Doporučená frekvence setkání interdisciplinárního týmu je jedenkrát za 1 – 2 měsíce.Setkání trvá zpravidla 2 hodiny. Formu a místo setkávání si volí interdisciplinární tým. Administraci spojenou se setkáváním interdisciplinárních týmů zajišťuje pracovník intervenčního centra.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Mlejnecký
Vytvořeno / změněno: 31.5.2007 / 31.5.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu