Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Zdravotnictví a sociální péčeCesta: Titulní stránka > Zdravotnictví a sociální péče > Oblast sociálních věcí > Informace pro občany > Informace o poskytovatelích sociálních služeb > Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

 

Základní informace o činnosti intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím

 

 
 

Základní informace o činnosti intervenčního centra pro osoby ohrožené  domácím násilím

 

V souladu se zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zahájilo od 1. ledna 2007 svou činnost  intervenční centrum v Ústí nad Labem.

 

Kontaktní údaje:

zřizovatel: o. s. Spirála

adresa: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice

kontaktní osoba: Mgr. Martina Vojtíšková

tel.: 472 743 835

e-mail: spirala.cki@volny.cz

http://www.volny.cz/spirala.cki/

 

Právní rámec působení intervenčního centra a  spolupráce při řešení případů domácího násilí:

§ 60a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1) Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

            a) sociálně terapeutické činnosti,

      b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti:

      a) poskytnutí ubytování,

      b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

4) Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

 

Základní informace o činnosti intervenčního centra:

Intervenční centrum  je specializovaným sociálním zařízením ambulantní povahy, jehož činnost je zaměřena na krátkodobou, limitovanou, krizovou, odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, která je poskytována zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí.

Mezi základní činnosti intervenčního centra patří zejména:

  • pomoc osobám ohroženým domácím násilím.  Poradenské služby jsou bezplatné, anonymní, doporučení jiné instituce není nutné.
  • kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné osoby a po obdržení usnesení o vykázání od Policie ČR
  • telefonické a osobní konzultace v prostorách intervenčního centra
  • odborné psychologické, sociální a právní poradenství pro ohroženou osobu v průběhu vykázání násilné osoby  - psychická podpora, rady a informace při řešení problematiky domácího násilí v rodině, nabídka kontaktů na navazující služby (azylová a krizová centra, chráněné nebo utajené bydlení), pomoc při podání návrhu na rozvod, na úpravu styku s dítětem, podání trestního oznámení, podání návrhu na vykázání násilné osoby, žaloby na vyklizení nemovitosti,  žádosti o mimořádné sociální dávky apod. Příprava a podpora při jednání u soudu, nebo přestupkové komise
  • spolupráce s institucemi zainteresovanými na řešení problematiky domácího násilí a koordinace jejich činnosti v rámci Ústeckého kraje
 
Zodpovídá: Ing. Jan Mlejnecký
Vytvořeno / změněno: 31.5.2007 / 31.5.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu